Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Άλαλα τα χείλη
τών άσεβών
ζελήνη 4 ήμερών Ανατολή ήΑΙου 7.06 . Adig 7 ar
τού Μανώλη Κοττάκη
ΣΕ ΟΛΟΥΣ 001 βάλλουν κατά καρούς έναντί
ελίτ των Βουξέλλων
φαντοαίας mix; δηθεν δείχνει άνογή στόν Πρυkan men smee
edand poe upa at in d o lin ch η
στρέφεται στον πατο 10)τισμό
2018 οι «Εχω βση!ήσει τόν ΣΥΡΙΖΑ καί Εχω συΓιο vcep: «Ia να αγαπο ειχανεις την Εύρωπη πρεπει να αγαπαει ταέ0νητης
orlév myeveoE1 Της. Αδιανόητο ν κατηγορείς
Evuv rpuriv Πρυ@unDupyd γιά συνΕννοήσευ; μέ
ALYo naparowadé αυτήν την υπόθε0t]. Α.opa
γου στίς μέρες μας . Torpomo Tou
oe avoqm γραμμή μέτόν ΣΥΡΙΖΑ npoλίο ΤΧ Της δίδει μία nina low σημαία
into μορφή δηλωσεων βουλευτών
οντος ΠΑΣΟΚ, είτε υπό μορφη όρθραγρα ίας
σης με Την Ευρώπη, κάτι πού έπιβεβα ώθηκε
Αγοράζουν την Αθήνα
μέ 2 δισ. ευρώ
ΣΕ ξένα funds χιλιάδες ακίνητα
Το «σχέδιο Pinochet»
"EMEIL 01 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ"
τερο eoe KamIyophoes τον Γιώργο Παπανδρέου
λύντας στά Eupuru!κό Kovo@ούλιο tnittarre
στούς ένδοαφεροζήτηση4.einieri. Kirinuema.η
ματος (ατό brolo άνήκα ή ΝΔ). λέγοντας athri.
Νέες βάσεις στήν 'Ελλάδα
θέλουν οι Η Π Α
Πολύ κοντά στην έξαγορά
ή Chipita
αφορμη
όλο αυτό τό παραληITENNIE
άσφάλιση και συντάξεις nzivac, στά rtpdtuna
viganouiliapoyacpreovRE.reng.g.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ .
Αξίζει νά διαβάσετε
Oi qA(0001 πολ
01, τα θυματα παντα τα ιδια
'E un as omat si Tantawan kora's
Ιστοοικά ντοκουμέντα
/H Διε@wris"Εχθεσις
( 1958) nal
toe Elite. r. Σχιαδα (σελ 4)