Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

13

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4937/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΑ ΣΤΑΣΗ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Η Ν.Ε. ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

«∆εν βιαζόµαστε
για αποφάσεις»

Η Πολωνία
«έρχεται» Άραξο

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΟΒΡΑ∆ΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΣΕΛ. 5

ΕΙΧΕ «ΡΗΜΑΞΕΙ» 26 ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ΡΙΟ, ΑΚΤΑΙΟ, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ

Με όραµα για
τη ∆υτική Αχαΐα

Ξεσκέπασαν

ΣΕΛ. 11

ΣΤΙΣ 2 µ.µ. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Ιατρικός: Λήξη
προθεσµίας
ΣΕΛ. 9

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΗΡΘΑΝ
ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Πρώτο «πιάτο»
οι συντάξεις
ΣΕΛ. 12

«ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ,
ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΕΡ∆ΕΝΗ

ΣΕΛ. 8

συµµορία διαρρηκτών
Πώς η Ασφάλεια
έφθασε στα ίχνη
του 35χρονου
«εγκέφαλου», ο οποίος
φέρεται να είχε δράσει
και στη Σαντορίνη
ΣΕΛ. 3

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΟΗ

Γλύκανε γενιές
Πατρινών

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟ

Η σφαίρα βρήκε...
τον θερµοσίφωνα

ΣΕΛ. 4

Οι ρακέτες... της οργής
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 3

Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Α Θ Λ Η ΤΙ Σ Μ Ο Σ

Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:

2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: ΓΚΡΙΝΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ, ΑΛΛΑ... ΣΤΟ ΚΕΝΟ

ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α

ΣΕΛ. 19-25

Αποφασίζουν
Αχαΐα και Ηλεία

ΓΣΕΕ και ΠΑΣΚΕ κατά
της πλειοψηφίας του Ε.Κ.Π.
ΣΕΛ. 6

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Προµηθέας
περιµένει...
κόσµο!