Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
. Τύπος Χαλκιδικής
Kurata
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 230 . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5561 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π. E. 0.20 ΕΥΡΩ
Χαλκιδική:
HA Παιδιά και έφηβοι
από όλον τον κόσμο
Πήραν δυνάμεις
2 γιατηνέα σχολική
χρονιά
Συνάντηση-Απολογισμός
των πεπραγμένων
Των Σχολικών Επιτροπών
Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Του Δήμου Αριστοτέλη
Πρ. Παυλόπουλος:
Η νέα γενιά να μην
επαναλάβει τα δικά
μας μεγάλα και
επώδυνα λάθη
Μήνυμα αντιδημάρχου 11 Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη
τη νέα σχολική χρονιά-3 | |
Αριστοτέλη Α. Τσακνή για
Χαλκιδικής για τηνέα Σχολική
Χρονιά
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στη Χαλκιδική
ΣΤΟ 1%
ο ετήσιος
Πληθωρισμός
Τον Αυγουστο
Σημαντική Παράμετρος
Τι επιλέγουμε από Το super market
Εσύ προσέχεις
την διατροφή σου;