Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σε λειτουργία νέα έκδοση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220.
Α.Φ. 5308 Τετάρτη 12.09.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
αιτήσεις
Αυξήθηκαν κατά 56 εκατ. οι
καταθέσεις των ασφαλιστικών
τις αρχές του 2019 ο νέος ενιαίος
για τον 90
διαγωνισμό
καινοτομια
κατώτατος μισθός
1 ια ενατη συνεχή χΩονια, οι
νεοι καινοτομο επιχειρ
ηματίες έχουν
να υΛοποιήσουν το επιχειρη ματικό
ερεται σε σχετικη ανακοινωια
δίνει
σημασια
υμα της επιχειρηματικής
εξωστρέφειας και της επενδυσης στην Καινοτομία σε
μια εποχη που η οικονομική
ανάκαμψη της χώρος είναι
επιτακτική. Μέχρι σήμερα ο
uóc NBG Business
Φάμελλος.
Seeds, έχει αναδείξει περισέχουν δοθεί 390.000 ευρώ ως
Το περιβάλλον σε ισορροπία
με τον πρωτογενή τομέα
Η προθεσμία υποβολής
ενδια4EQοφορίες στο ακόλουθο link
Ολοκληρώθηκε νυοίτερά η ημερίδα διαβούλευσης για το Π.Δ.
ση δημιουργίας του Φορέα
Διαχείρισης Θερμαϊκού με τον
ορισμό Δ.Σ
ds/competiti
ιου που
Δεδομένων των χαμηλών ΥΠΕΝ στο Συνεδριακό Κέντρο
επιδόσεων της χώρας
δείκτες ενσα)μάτωσης της | ΥΠΕΝ,ΣΙοκράτη Φάμελλου
καινοτομίας σε συνδυασμό πλήθους εκποοσωπιον της τοπιΣΙνδου, παρουσία του Αν.
. Ο οι συμα ο νουμε ότι όσο η
καλύπτεται από Προεδρικό Διά
ταγμα, παρατείνεται μια κατά
σταση χωρίς κανόνες και
νομιμότητα,διότι υπάρχει πο .
ημα αυθαιρεσίας στην πεοιοχη
Επιδεινωση στα ασ αυστι α ταμεια αι χαυτερη ειλονα
στο μετα)πο τον αποκρατικοποιησεαν οειχνουν τα στοιχεια
από το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή Αυξημένα
κατά 300 εκατ. εμφανίζονται τα ορολογικά έσοδα. Μειαμενες 725 εκατ. ευρώ οι δαπάνες τόκον
της υψηλής νεανικής ανεργίας, που έχει κάνει τη
μετανάστευση ανα χαιότητα
κης χοινωνιας, των παραγωγών,
της αυτοδιοίκησης και των
εμπλεκόμενων φο έων, σύμφω
να με ανακονυση του Υπου διαγωταυτόχρονα καθυ
(ΤΠΚΙ). Στον βαθμό όπου η
πορεια αυτη συνεχιστει εως
νισμός NBG Business Seeds
Καλύτερα
αποτελέσματα
χξιοποίηση του δυναμικού του
δίνει το μηνυμα οτι αχόμα
και σε δύσχολες συνθη
Ο Σωκράτης Φάμελλος, αφού Εθν χού Πάρκου και άρα η στο μετωπο του πρωτογε
νούς πλεονάσματος γενικής
κυ ερνησης στο επτα μηνο
το τέλος του έτους, διαμορφώνονται οι προυποθεσεις
που)τογενουςΤΑεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ και
ισε τη σπουδαι
υπο- παραγωγή εισοδήματος κ
σημείοσε ο Αν
LI TIO°ανήγγειλε τι θα
προχυοήσει σε επισκέψεις επί
τόπου και σε θεματικές συναν
τήσεις για το ζητημα, το αμέσως
επόμενο διάστημα, μιας και
σημερά ολοκληρώνεται η δημόσια διαβουλενη για το Ι Α.
νεανική επιχειρηματιχ τητα
γραφς του ΠΑ. Αξιου για την
των χοϊσεων γης στα
δυτικά της Θεσσαλονίκης μέχρι
νοοα με την ΠΓΔΜ,
αλλά και στους γειτονικούς
νομούς, και τον χαρακτηρισμό
τους ως εθνικού πα0%ον, δήλοσε ότι μαζί με το ΠΔ που καθυ
ανάπτυξη
ΥΠΕΝ χ
προς το αυριο
πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα
ETE 0,00%
συνολικά 5.450.000 ευρώ στ
σχεση
δείχνουν τα στοιχεία τα διανομή
Γραφειο
αντιστοιχο
διάστημα,
στοχου
και τα σύ
χοηματοδότηση των start up
που αναδειχθηκαν μεσω του
οποία επεξεργάστηκε το μερίσματος. Είναι όμως
νωρις για την ε αγωγή ασ p
Προϋπολογισμου
υς στη Βουλή
στις δι0Qγανώσεις του διαγωνισμού έχουν λάβει μέρος
Αξιού
αλών συμπερασμάτων
Σεπτέμβριο θα ολοκληροθεί
Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει και η
ανάγκη συμμορφ(0σης με την
ενα ακόμα χρόνιο αίτημα της
ολοκλήρ)TEA.
σημερα.