Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
«Επικριτές του συστήματος «χρυσή βίζα» έχουν εκφράσει ηθικούς, νομικούς και ΠολιΤΙ κούς ενδοιασμούς
Spiegel: Χρυσή για την ελληνική οικονομία η «χρυσή βίζα»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 11/09/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΤΙ τονίζει ο επικεφαλής της εταιρείας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Στόχος ο 15πλασιασμός του δυναμικού της ΔΕΗ σε ΑΠΕ
Βορείου Ελλάδος
Περιφέρειες
Ανάσχεση της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού
Η αγορά είναι ικανή να δείξει
Τις καλύτερες δυνατές λύσεις
Συνέντευξη
Turou Χωρς Ελλάδα
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πει.
ραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου ΑΤΤΙ
κής κ. Β. Κορκίδης απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό στο
Πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελ
ητηρίων Ελλάδος
Eurogroup
«Η 83η ΔΕΘ συμπίπτα χρονικό
Fourlis: Περιθώριο ανόδου 30%
! βλέπει η Pantelakis Sec.
με μονίων, κατό λή
μνημονίων, κατά τη διάρκεια
των οποίων η τρόικα και οι εκά
στοτε KUBepvήσεις προσπάθησαν με την εύκολη λύση της επιβολής εξοντωτικών άμεσων και
εμμεσων φόρων να επιτυχουν
με ισοδύναμα την πολυπόθητη
δημοσιονομική εξυγίανση.
Σύσταση overweight για τη μετοχή της Fourlis
ΦΡΑΚ 0,00% δοτηρεί η Pantelakis Securities
αναφέρει η χρημα στηριακή, η εισηγμένη επέ
στε ε σε κέρδη στο εξάμηνο, για πρώτη
σε έκθεσή της μετά και τα αποτελέσματα εξαμήνου,στην οποία διατηρεί ημή-στόχο στα 7,1
ευρώ, με Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα να διαμορφώνεται στο 30%. Οπως
φορα από Το 2011, χάρη στην ανάκαμψη TOU
IKEA, με τα καθαρά κέρδη να διπλασιάζονται
Το δεύτερο τρίμηνο
Ποιοι είναι
οι καλύτεροι «πελάτες>
των κέντρων
ΥΠΟΤήριξης
Δανειοληπτών
Η ιαπωνική οικο- εί κατά 1,9% από
νομία avamuxen- Τον Απρίλιο ως Τον Onως μεταδίδει Το Οι κεφαλαιακές
κε με ρυθμό 3% ΤΟ Ιούνιο.
δεύτερο τρίμηνο
του έτους, σύμαυ- ΤΟΠρώτοτριμηνο μήνου ήταν η ρυθμό 3,1% έναντ
να με αναθεωρ- του έτους η lana_ υψηλότερη nou 1,3% TO Προη
ημένα σταχεία που νική οικονομία είχε έχει καταγραφεί γούμενο τρίμηνο.
δημοσίευσε η συρρικνωθεί κατά από ΤΟ Πρώτο Ηιδιωτική κατανακυβέρνηση Τη Δευ- 0,6% Η συρρίκνω- τρίμηνοτου 2016. λωση, που αντι
Τέρα.
Με βάσητην Προη- τέλος σε δύο έτη Προέβλεπαν om ΤΟ ΠερίΠου ΑΕΠ, νες κατεγραψαν
γούμενη μέτρηση διαρκούς μεγέθυ- ΑΕΠ θα αυξηθεί παρέμεινε αμετάβ. οριακη ανοδο
το ΑΕΠ είχε αυξηθ- νσης.
CNBC, η ανάπτυξη δαπόνες ανα
του δεύτερου Tp_πτύχθηκαν με
και η ΔΕΠΑ
μετοχος
στο FSRU
ση απ είχε βάλει
αναλυτές στοχεί στο μισό Οιδυοες δαπό
ΚΟΤό 2,7%.
λητη στο 0,7%.
0,02%.