Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
εων εγινε
Σελήνη 2 ήμερα via Edet oA u 7.00μαγείρου 4 y
Tim11irry
out 2018
σιγανο ποταμακι
τού Μανώλη Κοττάκη
Ap eu pon 41149 E 01420 ΙΤ
nou ot Αγγλοσάξονες όνομάζουν born
Bapci ti
ιά τ1S έξαγγελίες Τσίπου!
ν του Φίλου του ZiΕγκαταστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο . Παρελθόν το Χίλτον
Εκανε κάτι μαλλον άπρ
ourvo
poom Βησε να
μαrcuto w άναμεσυ στις
usavrimi
yta. OEYPLA
vespitEpu στην Ελλαδα γιά va
οέ ένα ένδιαφέρον συνέδριο τοϋ Afinvako
Άπειλή οι πρόσφυγες
γιά τό KQάτος πονοιας
Τάκουορά μηνύματα άπό τις έχλογες στην Σουηδία
Πατοια χείο
τής Βουλγαρίας
novamma am
ΠΕΕ ra.
EME E
Μουσείου της Βουλγαρο ς eat Tpe u με ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟδιαμο δο 18%, Αν κίτάχειρότερα ναστευτικής okr H pa sam serd de mer
τοο aveparanuon καί τοο aba
ΟΑΕυΤου κοινωνικο κράτους
φόντο ric ευρωεκλογές του
κή άκροδεξιά δέν άνεδείχ η
mrarroial Kaiduos
Μαίου. Τ αποτελέσματα τών
έκλογών στην Σουηδία Είναι
mpero κόμμα όπως κάποιοι
mp0έβλεηαν, to μήνυμα της
καμμία διεκδίκηση éni
Δυτικής
[email protected] Kai dV KEi dpurtwaariv 'Ελλάδα. ηά.
ντος, ux; npoS τήν Ελλάδα
ταναστευτικό κόμμα Σουηδοί
Δημοκράτες ένισχύθηκκ ση.
καιρο. Δότι λογος nou περιοσότεροι ΠΟΑΤΤες άπό ποτέ κα
έλληνιώ λαό, μετα την τραγωδία τού Ματιο.
Mnopei tu pa tό Πατριαρχείο της Βουλγαρίας vd Εχε ανάγκη τό Πατριαρχείο r, ΚωνστοΣχίσμα μεταξύ
Φαναρίου-Μόσχας
ή συμμετοχή τής Folli Follie
σηκωτο το . . . βά00S των γνωσεων για τα παιδιά
ο ope ApO T gao
te r of up or
κυβέρνηση Τσίπρα» | abfrwsit