Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το τρίτο κύμα
Μηνοδώρας, Μητροδώρας. Νυμφοδώρος τών μαρτ
Σελήνη 1 ήμέρας | Ανατολή ήλίου 7a2. Αύας 741
του δεύτερου κύματος
em. : "Αλλαγές συνόοων στα Βαλκάνια
pro ong uobeovao a δέχεται η ηιβέονησις ΣΥΡΙΖΑ!
νημάτων, nou διεύρυναν rriv dmrixnori Τους AbKEp
ΗΠΑ τά ναυπ
ηγεία Σχαραμαγκά-Ελενσίνος xu το λιμάνι ΆλεΕανδρουπόλεως
δεξος-την Μαρίν Acrtev nou δείχνει ν συνέΡ
χεται από τό μετ Εκλογικό σοκ καί vtu ήγεσία τό
κρή Eipmit.au» τίς intiaastr
n;TO0έχουνώςδνητικό χρο ep
a einaAe.:arnopdoeic ΣΤην
ιάστελίχη.toi ΣΥΡΙΖΑ χού
κομίζουν μέουστά κόμματα. Τα
νώνουν, τάδι
άλλου τά δεδομένα. .Yno auterk; ηεριστα
Μοίρασε χοήματα
με λογιστικά τεχνάσματα
Oi μεταχρονολογημένες παροχές Tina
Μαθήματα
ποτην Άργεντινι
rerera
ontraphedyo
βοήθεια TOO ΔΝΤ ($50 δισ ] μ
σκοπό να 5voμπροστ
TouS τό ίδιο Φοντουα Αξίζει ν
σηΕυκολα. Καί χωρίς αυτές δέν υπόρχουν δανειE:τιστρεψαμε σε 6 ώρες
Tougnous στρατιωτιχους
Βυζαντινός ναός
σε λίμνη τής Τουρκίας
Αξίζει νά διαβάσετε
Απο τον
Γουσταύο Λέ Μπόν
Μια συνέντευξη άνια011, χορίς άοχή και τέλος
τα Δι mposma v na estimpp ice