Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 8-ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27125
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Ανζηση κατα 4,5 %
σημειωσε το εΜειμμα
του εμπορικου
Πολλά «Άαβράκια» Ψάρευε η
ΑΑΔΕ στο Ιονιο
λη αύξηση (μετά από πολλο
μήνες μείωσης) χατά 34,5% σημείωσε τ
έλλειμμα του εμποριχου ισοζυγίου της
χώρας τον Ιούλιο εφέτος, καθώς η αύξη
χυρίως λόγω των πλοίων) υπερε.
ράσε εκείνη των εξαγωγών (Χατά 20,9%)
ελλείμμα
QLOQ1στηκε στο 3,9%
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ για τις εμπορευματικε
ς προκυπτουν τα ε
Γερμανός Πρέοβης:
«ΟΙ ΕΛΛηνες ΠΟΛιτες
σεις ασφαλιστικής νομοθεσίας (αδήλω.
τη ε!γασία, απασχόληση εχτός ω!αρίου
ραβατικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα την
48ωQη αναστολή σε τρεις περιοχές στην
εκαναν οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
υντονισμένη επιχείρηση φορολοεπί 20 χρόνια»
γικών και ασφαλιστι%ών ελέ
ται σε πλήQη εξέλιξη από την περασμένη
Τετάρτη σε νησιά του Ιονίου, στο πλαί
σιο των σχεδιασμών της Ανεξάρτητης
Άρχής Δημοσίων Εσόδων και σε συνέρ
Η επιχείρηση που θα διαρκέσει μέχρι
και το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, έχει την
κωδική ονομασία «Ιόνιο, θα εξελιχθεί
ση φορολογικών στοιχείων. Στην Ζάχυνθο
(Λαγανάς) εντοπίστηκαν τρεις επιχειρή
«Η Ελλάδα κέρδισε τον σεβασμό όσυσκευές po
κάδο, με πιθανές ταχείες δράσεις σε ΠαsouS χαι Ιθάκη και μετέχουν σε αυτη στε
διος ο λαός της, διότι άντεξε όλες αυτές
τις επώδυνες θυσίες. Οι πολίτες πλήρα σαν τα λάθη που έκαναν οι πολιτικοί επί
γασία με την Οικονομική Αστυνομία. Η
δη από την πρώτη ημέρα των ελέγχων
διαπιστώθηκαν μεγάλα ποσοστά παQα
ψαν και επιχείρηση η οποία είχε προβεί
σε παύση εργασιών από το 2011 αλλά λε
μειακή μηχανή που είχε επίσης δηλωθε
έχη της ΑΑΔΕ και Οικ
Αστυνοτα
μηνία απο την ιδια ημερπρώτης ημέρας, όπο
στο ιπτωσεις μη έκόο 80%
παραβάν
διαπιστωθη ανται τα υ τηλά ποσοστά ου
διαπιστωθηκαν και ταυ,ηλά ποσοστά παΕπεσαν οι υπογραφές μεταξύ ΔΕΠΑ και Gastrade
για τον τερματικο στα μο υγροποιημενου φυσικου
αερίου στην Αλεξανδρούπολη
ρωτιούνται πως δεν έσπασε εμφύλιος
στοιχείων, αλλάκαι το 80% για παραβάμηνία
πόλεμος, κάτι που δεν θα έβαζα το χέρι
μα μου
είπε ότι δεν θα γιν ο Γερμανός
την ομιλία του με θέμα: «Ελλάδα και Γερμανια, ονο συμμαχιχες χωρες: προοπτι
και εμπόδια», στη
νωση «
ιλαδέλφεια»,
Η Ελλάδα εξήλθε από ΣΕΝΑ 2
πεσαν οι υπογQαφές το μεσημέρι
της Παρασκευής, στο πλαίσιο του South
st Europe Energy Forum το οποίο διορ.
γανώνεται από το Ελληνο-Αμε!χανικό
Qειακής αγοράς της Νότιο-Αν
γράψαμε τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στη με
τοχική σύνθεση της εταιρείας». Ο κ
νοώπης, συμβάλλοντας
11010S ειναι ο
μεναλύτερος
φο ος των
Γερμανών
διεύρυνση των πηγών προμήθειας φυσικού
αερίου και στην ενεργειακή ασφάλει
κ. Αράπογλου, προε
ΔΕΠΑ, σημείωσε από την
υπογραφές μεταξυ ΔΕΙΑ Χαι
ΟΔσταθμόαι
Ραντ εΒού στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ με
το τρενο των start uppers
γροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλε
ξανδρούπολη. ΣυγκεxQ1 μένα, ο διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Δημήτρης Τζώρ
τζης και ο πρόεδρος της GASTRADE
Ιωάννης AQάπογλου, υπέγραψαν τη συμ
φωνία για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ ως
μετόχου στο πρόγραμμα υποδομών FSRU
Τοαμπ, αποτελε
φόβου των ΓεQμανών, σύμφωνα με τα α
XoQα έχει βγει από τα μνημόνια και υπάΟΧουν πέριθώQ1α για ελαφρώνσεις, είπε ο
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, στην ΕΡΤ
Λίγο πριν την αναχώρηση με το τρένο στο οποίο επιβαίνουν ν
ςαπό όλ
μεγαλύτερος φόβος των ΓεQμανών τ
λάδα, οι οποίοι ασχολούνται με νεορνείς επιχειρήσεις, ο κ. Παππάς τόνισε ότι η σημ
ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει με στα
πουργείο ΨΗΠΤΕ 3
ρινή Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέφει και να φοβηθεί. Οι νεοφυείς επιχειρήσε
μπτη θέση, αλλά στην δεύτε!η θέση βρί
θερα και σίγουρα βήματα έξω από την κρίση, είπε ο Νίκος Παππάς.
αι στις συνέργειες που επιδιο)χ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα