Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΛΛΑΑΑ ΠΟΥ
ΚΟΣΤΙΖΕΙ
EEA 9
| 83η ΔΕΘ
ΠΟΛΛΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
και pos
δειχνουν noco a..t
trs 8 eus us 16 Σεπτε Apiou tou 2018.
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΕ
ΘΕΟΧΑΡΗΤΗΝΑ
ΠΑΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1 aroon naeis nou avortuoowtaat
ΣΕΛ 25-32
ATABA
axianews
ΣΑΒΒΑΤΟ e
ΚΥΡΙΑΚΗ 9
ΕΕΠΤΕΜΒΡΟΥ 018
www.axianews.gr
OITE KAMIANEPE
ΕΝΟΨΕΙ ΔΕθ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ
THE CHIPITA
ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΠΑΝ
ΑΜΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
1 . Ayopes απλησίαστεs με 4,1% το 10ετέ, ανέφικτη η έεοδ0s
2. Χρηματιστήριο υπό κατάρρευση, σε τέ μα χωρίs ενδιαφέρον
3. Τράπεζεs σε απαξία με κεφαλαιοποίηση 6,3 δισ. ευρώ
4. Επιβράδυνση ανάπτυεns από το 2,5% στο 1,8% το β' τρίμηνο
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕ
orovuMnOP PDE
un pou tuowaar onoo Air
ATAHA
TA.ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ
«ΒΑΡΊΔΙΑ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
H nPAIA KAI
Ο ΚΡΑΤΑΣ
Τοηαράνομο
EniBcipuvon, to μεΥΕλο έλλειμμα
ouzuros έκανε tou KOundpoo
DEYTE BAE, ΜΠΑΙΝΕ
ΜΑΣ ΣΤΟΝ "ΑΣΤΕΡΑ"
ΣΕΛ 10-11
KETOMEN
NETAEPart business
ΣΕΛ 39
IEA 44-45
MBAPPE