Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
του πουθενά
τού Μανώλη Κοττάκη
ΤΟ ΓενΕΒΑιον της θεοτόκου
Σελήνη 29 ήμερων : Ανατολή ήλιου 7.01.-Aimg 7.44.
Lippero 8-hip!ακή 9
Αριθμ φύλ. 41 147 ΙΈτος 1420V
Τιμή 1,50 (μέ τήν np00φορά 4€)
and to Ext 10η ραχυτων ου ανα βαυσε
πιχειοησι
κατευνασμου
τής όογής σε 120 δόσεις
Για χρέη στην έφορία χαί για είσοδήματα άνω των 20.000 εύρώ
λληνικός λαός στό napEA0όν Ελαβε mpoedtrpe 9εσμα χρέη μέχρι καί Τον lan.
Aao toi, 201 διε appoiérouv στο 5,57
χάνεται χυρίς ηολλές διαθέσιμες εναλλακτικές
στες τίς unoaxcork; yabva καλύτερο μέλλον.
καταλαβαίνει τήν ψυχολογία τοο μέοου"Ελλη'ΟΌομπάν διχάζει
το Εύ00παϊκό Λαϊκό Κόμμα
ΧΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
Λατινικά και άλλα
( Για έρασιτέχνες)
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ μου μέ τά γράμματα ους ν
στό χαραβι Του πατέρα μου-Εμαθα AYVAI.
ΠΑΥ40Ea ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ου όταν πηγα στο σχολειο ήταν
ε χαν καμμια πρόθεση ν μάθω ούτε ρχαα
Εντονη ντίδραση στό συντακτικό KaL Τούς κοΑίτημα προς Tovgxiu
για το πογκρόμ του 1955
νόνες τής γραμματικής ένώ διμού0d, μέ μανία
ΠΕΝΝΕΣ
80οκάλου Νικολύ00 reppaven, (1864-1935)
ΠΕΡ1EPCA.
Αξίζει νά διαβάσετε
«Τα Σεπτεμβοιανά
Η ΔΕΘ της παροχολογιας, των επεισοδίων καί του «q0ατε» |
asuyn, farex,όλο.uatuoupNou im. Troé άπολάΑΡΟΕ Τήν
Trpimtl ό κάk TpatrnOupydg