Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 07.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6115
Ο Φοανσουά Γ ομπρόν από την Generali Investments
Ενδιαφέρουσα επενδυτι
η Ελλάδα
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Ποιες ειναι 01 Χ00νφαιες αγορές για τα ελληνικα π00ιοντα
Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης έχουν εισέλθει οι
ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες χοντρά στις αντιξοότ
ητες συνέχισαν να κινούνται σε υψηλές ταχύτητες και
στο πρώτο εξάμηνο του 2018, Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδεσμου Εξαγωγέων και του
Κέντρου ΕΕαγωγικών Ερευνών και Μελετών,
ΟΑΣΑ: Ανοδο
12,12%
έσοδα
Avio) wuti 12,12%
τα έσοδα του ΟΑΣΑ σημειο σαν
του ΟΑΣΑ τον Ιούλιο,
οπότε και έκλεισαν οι πύλες
στους σταθμούς της ΣΤΑΣΥ
και άΟΧισε να εφαομόζεται σταδιακά το μέτ00 της εισόδου από
την μποοστινήθνοα σε λει xpOQ
εία και τρολει. Η διοίκηση του
επί των ποοσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές,
συμπεριλαμβανομένων τον πετρελαιοειδων, στο διαστημα
Β α ευσεις
ετανι μού υποστηρίξει πως
ατ ν Ελλ
από την TripAdvisor
Ιανου αριου lou vrou 2018 αυξήθηκαν νατά 2,2 14 . ε ενο η
χατά 15,6% και ανήλθαν σε 16,2 δισ. ευρώ από 14 δισ. ευρώ
ενώ χώρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 10,81 δισ. ευρώ
από 9,58 δισ. ευρώ, δηλαδή χατά 1,23 δισ. ευρώ ή χατά
εκτός από την άνοδο των εσόδων, παουτηφείται δια0%ής
μειοση του φαινομενου της
εισιτη!1°διαφυγής. Σύμφωνα
με εν εξελίξει έρέυνα, το ποσοστό της εισιτήριο)διαφυγής σε
εω400 εια και τ
Ο OQγανισμός έχει εκδώσει
περισσότερές από 800.000 π00_
ATH.ENA Card και 385.000
ΚΕΟΣΟΕ: Το ΣτΕ αποφάσι
σε για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΚ στο κουσί
σημαι μεςότητες,σσότεροι από
σούτοποιημένεταάΑες τις προ1,18 εκατ. επιβάτες μετακινούνται με xaQτα. Από προΤην τιμητική της είχε η Ελλάδα στις βουβεύσεις που δημοσιοποι
ει κάθε χρνο η ταξιδιωτική πλατφουα TripAdvisor, καθώς το
Μουσείο της Αχρόπολης αλλά και ο προορισμός της Κρήτης
συγκαταλέγονται υημηλά στις προτιμήσεις τον ταξιδιωτών. Συγκε
χριμένα το Μουσείο της Ακρόπολης αναρριχάται στην 6η θέση
2Ομιενες καQτες για το μηνιαιο
διχαίωμα της
ξεπεράσει τις 210.000 και οι
αντιστοιχες για το οιχα 1(
οσμίως ανάμεσα στα 25 μουσεία που έχουν επιλέξει οι ταξι
διώτες.«Το καινούργιο κτίριο είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και οι
θησαυροί που φιλοξενεί. Ένας διάδρομος με διαφανές, γυάλινο
δάπεδο αποκαλύπτει τα ερείπια που φέρνουν στο φως οι τρέχονσες ανασκαφές», αναφέρει χαρακτηριστιχά ένας από τους επισκέπτες που έχει αναρτήσει το σχόλιό του στη δημοφιλή πλατ400
μα. Τα φετινά βραβευμένα μουσεία χρησιμεύουν ως έμπνευση
για του
τις καλύτερες συλλογές του κόσμου της τέχνης, της επιστήμης, του
πολιτισμού χαι της ιστοίας, επισημαίνει ο Brooke Ferencsik, διε
υθυντής επικοινωνίας τη
A ναχοι
οποίας διευκρινίζει πως η Χαρακτηρίζει την εν λόγω
απόφαση που έλαβε το απόφαση από το ΣτΕ «ος
Συμβούλιο της Επικρατείας ενα σημαντικό και καθορί
τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στικό βήμα στην κατεύθυνση
του Ειδικού Φόρου Κατανα- κρασί» που όμως δεν προλωσης (ΕΦΚ) στο χουσί κειται για την άρση της
αλλά τον τρόπο προσδιορι- νομολογίας, όπως ά4ηνε να
μειωμένο κόμιστρο) θα παρέχον
ται αποκλειστικά σε Χατόχους
5 του ΕΦΚ
ταξιδι (in
ισχύει ήδη για τους δικαιούχοευ
ννοηθ
Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) σε
νδεσμ
κή Συνεταιριστική Ένωση
θεσινη ανακοι
που κομιστου
ΚΕΟΣΟΕ
uoQqm χάρτινου ηλεκτ
οονικου