Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Ν
όλας Kop
λάνος 1951-1974 Ίδιο
-Βότροα Στ
ρίδου L Σ υλ
ΔΡΑ ΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018
ιρίοδος Β (1974)"
ApeM o 6880-1 1.702 050 €
Ενεργειακή αναβάθμιση
Συνεχίζονται με εντατικούς
ρυθμούς τα έργα της ΔΕΥΑ
Δράμας στη Ζώνη 3
Στην οδό Καππαδοκίας γίνονται
7.8Tem
Στην ΠροσοΤσάνη
οι Βαλκανικοί αγώνες
Αναρρίχησης
Η ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΙΊΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ι στην ανακαίνιση
του Νοσοκομείου
γομενο έργο του Νοσοκομείου Δράμας
Tv ρο Πάγο Παπακ κης Ι
Βουλιάζει στην ανεργία και στη μετανάστευση η Βόρεια Ελλάδο
μμετοχή Της Περιφέρειας
ΑΜΘ στην 83η Διεθνή
από TOEqortio ep''"
ΣΤΟΝ Αρειο Πά
μεταναστευση πληττουν
το Νομό Δράμας
|:ςΔεο ή Epoon
την απόφαση του
ναμαώσε την noή του από ένα
ΑΝΕΡΓΙΑ éOCLXturtpet Kupi0λεκο ο , στο κόκκινο
στην Βόρεια Ελλάδα. Ολά°arpeg περιοχές ολ6κληρα Νομοί, βουλιάζουν κυριολεκτκάστην aepHa ΗΒόρυα Ελλάδα εκπέμπει κραυγή αγωνία γιατην
ae yia και τη μετα στευση των ν υ και τα χακά
Κέντρα των Νομών, ο 4ο ητούν ανοκ άταετημα στ0t
χε αγιατην απασχόληση κάνονταςλόγο για μαεο no
e λύση α άγκης για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
Πράλληλα, τα Εργατικά Κέντρα αναφέροντα σας
γοδοτοας αυθαροίες που λόγω της υποστελεχώσης των
αρμόδιων Υπηροιών (ΣΕΠΕ έχουν rtoe1tquarté ς δοστάσε αλλά κα σε "μαύρες λοτε ?" που οι εργοδότες
δημιουργούν ακόμα και στο οίτυο, στο orovracep
yo μα ουςπου τόλμησα, να καταγγελουν τους παρα
ση, ΚΟ Η τος αχε κά με a plu η
on r ντης ΠΕΔρόμας, έχα ως ε ης
ή EXG a η στο Εφε
Μετά την Χθο
την υπόθεση που apo ρούσε την ασφάλιση
τον αποκηητωντης ΠΕ,αρόμας κατά το
έτος 2014-15, ίμαιυνοηοιημένος μετην
με ωσητης πο ης μου και ευελ τώ στην
r pr διαίωσή μου, ότο Αραο Πάνο,
Όπως emon ah ουν εκπρόσωποι των Εργατικών Κ ν
τ ω, με την ευκαρία της Δε ούς σε ως εσσαλούκής που ε κουν ά ετα το Σά βατο η ave a στους
é ug ene ακόμη και το 60% σε Ναμού όπω ης Κοφης αλλά κουτης Καστοριάς άτου η φυγή στο εξωτερικό
τα στοιχεία αποδεκ ουν για ακόμα μια φορά τη φερ κατάσταση που επ ρατε με τους εκπροσώπους
των ε ο ομ νων να κρούουν τον κ δωνα του κινδύνου
γιατο κύμα α éyuv που έχ δημουρη (κοι égaeταπί5er' ολόκληρους νομούς
λεί δα
τερα γεγονότα της οκο ο κ ς man
στι ς και κοιν νοης ζωης της Ελλ
δας με δ en arvo ολία και μεγάλη
χρονικά ένα από τα
Η Περι pépe
AMG, όως κάθε χρόνο
Που μου εηΑήοκε δεν μου δημιουργεί
μεδκό της repmepo, η
ατοία ως
τους, σως και στο δικαίωμά μου να συΚλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Δράμας
ικονόμου: «Θέλουμε να
λτο αερς, το μετά το μίλο το οτο
λ ντα με οοοναα δε προ το
e euro μερμαροτήςΚ Mpam
βάκ, ο κανός και αλλά προόντα μετα
ανατρέψουμε την κατρακύλα
η ΑΠΟΚΕντρο μένη Διοικηση προκεπαι να
ep οτάνη γιατ ησι απα κάιραττακά
ΟΚοντά του, δεν αιβεβαιώΈτα τ
ουουνα με τα όσα δηλώνει και ο Μος.
Του Εθνικού Συστήματος Υγείας»
Την Τριτη θα
Τυπήσει
eo γησαν το Νοσοκομεί 5μεαρ
στικής Αναφοράς του Τόπου μας δυοχρονκά ενώ δεν θα λε ο ρτης
νόμου: Οι ερο
με pi
το 10 Gaep μενα 8 9 10
Υγείας Του Νομού Δρόμος σε επχε ρήσεις ης περιοχής
που τονίζο την σμα τ ή Yoypo pen
μας θέση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
Διευθύνοεις των Σωμάτων Α
Του Θονάση Πολυμένη
ΝΟΜΟ Δράμας επο
ουνγια τους μαθητές όλον των βου
δων ard δευσης. Και αυτό για το πρώτο
κουδούΜ για το διδακτικό έτος 2018-2019
ON4ένετα να χτυπήσει τη Tpm 112eΤΕλος, εμφαση δένεται στις ετχαρή,
αο της κοτρικής. ομιλίας
θητές όλον των σχλείων θα δώσουν το
ραντεβού της επιστροφής στα θρανία.
στην 83η ΔΕονή Εκθεση θεσσαλοwnc, το ΣάΡΡατο 15Σεπτεμβρίου.
Συμφωνα με το σχετικό ΠροοδΡό Δ.
καιθα λετουργεί κατά τις ώρες της ésτυννητιαγωγείων και τωνδημοτικύναχολείων καθορ Εται με απόφαση του
Yn0υργού Παδείας, Έρευνας και epnταν από τους: κ. Baoaeo Οκοό
μα, ΤομορΝ1Yveioς καιβουλευτή
Εικρατείας, τον κ. Υοστο Δήμο,
ΦΩΤΟ Π .T
16:00-22:00, Σάββατο 15/9& Κυροή
ηθανόν να τροΠΟΠ on.Bei ανάλογα με τις
κ Κυνοτα το Κοντογεώργο, βουτου οικείου ΠΑφεμο κού υπ pe σακού
emoéperpenes διάφορες μον
δες Υγεί,όωςταΚΑτρα Υγείας
Προσαοάνης κοΒώς και το Νοσοκομείο Δρόμας, οκ. Δήμ ς smoéδευαν, ο βουλευτής Δρόμας κου
αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Βίου και από 15 μέχρι και 21 ονίουμποpsi να aEjan°ούνται για την
μητρης Κιριααδης, ο πρόεδρος της
ΝΟΔΕ Δράμας κ. Αθανίαος Ανδρουυλοηίηση
τος και μ αη της
Συνεταώομών Πανώργου εποκέστυνοε τη
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
τας, ενώ ο κ Κοντογ8Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
στκή Yupecia Δράμας,
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
[email protected]
2. "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα