Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ολοκληρώνεται η σεζόν για Τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις
"Αυλαία" στις 9 Σεπτεμβρίου για το δρομολόγιο θεσσαλονίκη-Σποράδες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 06/09/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
TANEAAHNE OENOIA «δαγκώνει» Τιςεπιστροφέςφόρου
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
κάδρο
Μαζικές επεκτάσεις κλαδικών συμβάσεων
Ποιοι είναι οι τρεις άξονες
ΑΠΟ ΤώραανοίγεΙΤις
κρατήσεις για Ελλάδα
για το καλοκαιρι του
2019 η TUI-Austria
en esne uses
TOU <>( 3η
απότονΣΕΤΚΕ
Η ΥΠουργός Τουρσμού κα Έλενα ΚουνΤουρα συναντήθηκε με τον κ. George
Loucas, τον νέο
Ύπατο Πρόεδρο της
Ελληνοαμερικανικής
οργανωσης
American Hellenic
E d u c a t i o n a l
και τα μέλη του
ΔΙ ο ι κ η T I K O U
Συμβουλίο
την επίσκεψή τους
συμφωνα με σχετκή ανακοίνωση
Προώθηση και Προχρονιά
αμματιστει και ανακοινωθεί ΟΤΙ θα
τά και Του ελληνικού Επίσης συζήτησαν πραγματοποιεί στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο
Ελλάδα, ωσε Το νέο Δ.Σ. Της πρωτοβουλίες με του μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ
δυναμική του Υπουργείου
καταγραφει ο προώθηση και προ- Τουρισμού και της
Οργάνωσης, αναφέρεται στην ανα
βολή της Ελλάδας
Τουρισμου. ΕνημέρΑΗΕΡΑγια Τις εξαιργια νέες δράσεις και
στόχο Την ακόμη
επ κές επιδόσεις που
Ανδ. Ξανθός:
Προτεραιότητα
το άνοιγμα κλειστών
μονάδων ΜΕΘ
Η Υπουργός αναφέρθηκε στη στενή
ελληνικός τουριβολή Του ελληνικού
Τουρισμού, όΠως
σμός το 2018 και
νανωσης συναντ
μεγάλη επισης
νεργα
έχει αναπτυχθεί
Τελευταία χρόνια με
την AHEPA στην
κοινωση
ssociation AHEPA,
Τον Γενικό Διευθυντή κ. Bill Moisiadis
ύξηση από τις ΗΠΑ
και Τον Καναδα για
Τέταρτη συνεχή
Παγκόσμιο Συνέδριοτης ΑΗΕΡΑ2021
Που έχει ήδη Προγρ-