Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με τον CEO της βελγικής Elia συναντήθηκε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
Α.Φ. 5304 Πέμπτη 06.09.2018
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
YITOIK: To
ΑΕΠ είχε να
αυξηθεί για έκτο
Σε πιλοτική λειτουργία το σύστημα για
ηλεκτρονικές οικοοομικες αδειες
Δείπνο στη ΔΕΘ διοργανώνει το
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
από το 2005-2006
οι χονομι
,2% και είναι
πρόβλε
οοικονομικου σεναριου του
σι κού
οικονομικής μεγέθυνσης 1ου
εξαμήνου από το 2007, u
γραμμίζει το Υπουργείο
Οικονομικών σε συνε
δημοσιευμάτων σχετικά
τα στοιχεία του ΑΕΠ 2ου τρι
τηςΕλλάδαςγιατις συντάξεις
που ανακοινω fηχαν
από την ΕΛΣΤΑΤ τη Δευ
πρώτη φορά από την περίοδο
2005-2006. Παράλληλα, ο
νσης του 1ου τοιμήνου αναθ
εωρήθηκε από 2,3% σε 2,5%
Οπως τονίζει το ΥΠΟΙΚ
εοοαια)νεται η ανακαμψη της
Χατα να
VOLHOHUOL(ον ως συνεπεια της
αύξησης της απασχόλησης
και της βελτίωσης της κατα
ΕπιταΥυνεται ηεχ000 συντάξεων
ποστ ου ει 0 ΓασοςΠετροπου
Συγκεχριμένα, η κατ
τική δαπάνη των
1 πορεία της έκδοσης συνταΙανουάριο του 2015 Είχαμε παραλάβει 400.000 απλήρωτες συντανοιχοχυρ
ιορθω
ήΝοσε στο
στοιχεια
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτο- ξεις και εφάπαξ, ενώ
ο 2ο τρίμηνο 2013 | Οείο Ειδι
σε σχέση με το 2ο τρίμηνο
2017 και κατά 0,6% σε σχέση
με το 1ο τρίμηνο 2018
Οι εξαγιογες αγαθών και, |
Κοινωνικόν Ασφαλίσεων, Τάσος
Πετρόπουλος, ο οποίος παρευρέθη σήμερα σε ημερίδα που
διοογάνωσε ο ΕΦΚΑ στην
θεί τον Ιούλιο του 2012 ότι το
2014 οι συντάξεις θα βγαίνουν
μέσα σε μία μέρα.» Όμως, οπως
σημείωσε, «αντί για συντάξεις σε
Δημοσιονομικό χώρο περί
τα 600 εκατ. ευρώ
ισχύθηκαν
Ox.Πετράπουλος εξήγησε οτι
!«Τον Ιούλιο του 2018 οι εκκρεμείς
χυοιες συντα εις ησαν 43 747, οι
εκκρεμείς επιχονοιχες 90.000 χαι
τα εκκρεμή έ4άπαξ 28.540», TQo400.000 συντάξεων»Σε ό,τι
α4ορά το ζητημα της περικοπής η
μη των συνταξεων, ο x llereo
Ισημανε στο ΑΠΕΜΠΕ ότι «εκείνο που έχουμε πει
Βρυξέλλες στον ελληνικό προϋπολογισμό. Περιμένουν την
ελληνιχή θέση για το ζήτημα ταν συντάξεων. Αργότερά 01
απο ασεις. Οι τεσσερις στοχοι της επίσχεύης για τη μεταμ
αντίστοιχο
συγκοι ση
τρί ηνο του
2017 και συνολι
νημονιο
κη ε οπτεια
είωση
πενδύσεων κατά 5,4%
σθετοντας οτι θα εχουμε μια ειναι ό τι μας επιτρεπουν τα απο- Για το προνομοθετημενο υπο η η συνολικη ειχονα
σε σύ γκριση με το 20 τρίμηνο | now επίδοση στη συνέχεια με τελέσματα που έχουμε, να !
μέτρο περικοπής τον συνταξεων απο 1ης Ιανουαριου
συνταΕΚ)
οφείλεται αποκλειστικά στην
αφορ ικού
τον τροπο που og/αν νουμε τις
ομάδες εργασιας, άστε να ολοκληροθεί η διαδιχασία, προκειμέπΟοχωοησουμε σε μευοση των
συνταξεων, δηλαδη εχουμε μια
αύξηση του πλεονάσματος στο
ολες οι διαρθρατικές αλλα
σμοί θα π
μενουν να δουν τι έ
πουν οι ελληνικες αρχες.
αυτο δηλοσέση μέρα απο τις
Βρυξέλλες αξια)ματουχος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
περίοδο 2015-2016, με την
ταυτοχρονη επισημανση εκ
μερους του οτι η χωρα μας
ειναι εντος δημοσιονομιναν
εξοπ/ ισμου,
νου να υποοούμε να δίνουμε πρωτο επτά
μηνο που 4θάνει τα
ς συνιστώσες των επεν
648 εκατομμυοια ευου, ενω
προβλεπεται να πλησιάσει και να
επερασει το 1 δισ 400 εχο τουμύρια μέχρι το τέλος του έτους
συντα εις σε τρεις μήνες η και
ση. Ενδεικτικά w0ίτερα»
Παρα ληλα ανέ4έρε οτι «από
την 1η Ιανουαρίου του 2015 μέχρι
στόχων
θαλης
υμε καταβάλει 696.280 παροχές,
ύψους 4 δισεκατομμυρίων 400
τétuo, ώστε να μη συμβεί η μείωση των συντά εων» πρόσθεσε
οι νω
496), άλλες χατασχε