Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Απολείπειν
ή Έλλάς
. α Λατινικα
toi, Teo ivvou 11. Χουντή
Σελήνη 27 ήμερολδοτης ή
lop6SO
11 μπτη62em
eou, 218
φόλ 41145rE 1420 ITu 1,50
ύσις 747
Syriza culturae
linguas non amat
Μία σύντομη ίστορική ανοδρομη φανεράVEa mix; ή διδασκαλία τών Λατινοαν év 'Ελλά.
ανάγεται στα έπαναστατικά χρόνια noum
φορά τό 1825 ή Πενταμελης Επιτροπή υπό τον
'Η Αριστερά δεν αγαπά τις γλώσσες τού πολιτισμού-Μονον τα τουριχα-quca δον
μα διδάσκετο στό αληνικό σχολείο μέ διάφοτήν mapouoadprtEph Κυβέρνηση Mend τίς naανωδίες οτό μάθημα tre 'lotop0ας καί τίς άνεΧση των
ατνιών. Την ίδια
ΤΝικά σχετίζονται μόνο γιά τίς φιλολογίες.». rid
mou voodno τά
Ala τών Λατινικών τα εαχατα έτη είχε λαβα ένα
navavepuumva καί
οι παροχές Τσίπρα
απαγοοευουν την ε5000
Αυξητικές τάσεις τών άποδόσεων μολόγων
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08.09 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
Nigov;
τόσο tyto: όοο καί έκτός των ΗΠΑ, Πρόεδρος
Trump είναι Ενας άκόμα Νίξον Κάηοος ηλαδή
σμα μερους το διεθνοος Tunou. στην Περί.
40-45% καί με
κός ΕΟαγγεΜος Aubert Mueller, Y ά τυχόν εύ00|
0ης στο 4,63%, μέ τοίς άνολι,
cpioooc πο
,τηρΖΕ μεγάλη
κυμαίνΕΤα στό χαμηλό το
βλέπει ο Νίμιτς
ηλήρη eEEA En.ttoa Ttoait!κή ίσχύς δέν urt apr
xe.. Enouévuc, καταλήγει συλλογισμός, ουΙ
ΤΟΝ ΝΟΜΟ Xerviaw
Ενας άκόμα Νίξον;
Συνέχεια στην σελ 3
Αξίζει νά διαβάσετε
H-βόρεια
"Η δική μας 'Ελλάδα, που ολο και λιγοστεύει
po ms «Εχουν τό τάνγ ο
μπα.omou b.tpopovraw Χπ
κατασκηνώσεις ΧΑΝ
στον ΆγιοΑνδράι»