Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

25oC, 12.00

28oC, 8.00 μ.μ.

24oC - Υγρασία 54%-84% - Άνεμοι: Δ - ΒΔ 3-5 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:11 - Δύση ηλίου: 20:04

€0.80

Σε ρυθμούς δημοσίων σχέσεων υψηλής απόδοσης και
προσδοκιών και με την παρουσία εδώ υψηλών προσκεκλημένων, κινείται και προσημαίνεται η επικαιρότητα των ημερών. Σ' αυτήν τη φάση είναι φρόνιμο να διασκεδάσει κανείς τις όποιες οργανωτικές αστοχίες και τις αδυναμίες "της πρώτης φοράς". Κι
αυτό όχι από εκδήλωση εύνοιας ή προτίμησης αλλά διότι έτσι πρέπει να γίνεται σ' αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα κι αν οι "δικαιούχοι" τώρα μιας τέτοιας συμπεριφοράς δεν την συνηθίζουν όταν βρίσκονται εκείνοι σε άλλη θέση.
3>>

Êáëþò Þëèáôå êáé êáëÞ åðéôõ÷ßá!

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4719

ΑΒΑΤΟ ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ÊÜëõøáí ôçí Á÷ßëëåéï ÐôÝñíá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Εν τη γενέσει της διαλύθηκε η κινητοποίηση του Συλλόγου
Αλεύχιμον, ο οποίος είχε προγραμματίσει να συγκεντρωθεί έξω από το
Αχίλλειο και να διαδηλώσει με πανό
κατά του ΧΥΤΑ Λευκίμμης. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν όλες
τις πιθανές διόδους προς το Αχίλλειο
και διοχέτευαν την κυκλοφορία από
παρακαμπτήριες οδούς ενώ στο σημείο κοντά στις Μπενίτσες στο ύψος
του Σαν Στέφανο, που είναι η διασταύρωση, συγκεντρώθηκαν κάτοικοι σε καθιστική διαμαρτυρία. Δημιουργήθηκαν εντάσεις και εκνευρισμός από τους οδηγούς των Ι.Χ. αλλά και των τουριστικών λεωφορείων.
Οι εκπρόσωποι του "Αλεύχιμου" άρχισαν να αποχωρούν, παρόλα αυτά
δημιουργήθηκε ένα κυκλοφοριακό
"έμφραγμα" από το Βιρό μέχρι τα
Μωραΐτικα. Το Αλεύχιμον έδωσε νέο ραντεβού για το Σάββατο μεια διπλή συγκέντρωση στον Περιφερειακό και στο Νεοχώρι.

Κώστας Σπίγγος
και Αντώνης
Δεσύλλας
στην 47η
Έκθεση Βιβλίου
στο Ζάππειο

Ôï ðñïóêýíçìá ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Áëâáíßáò
Áíáóôáóßïõ óôïí ¢ãéï Óðõñßäùíá
3>>

ÍÁÏÊ:
ÌÝ÷ñé ôçí
ðáñá÷þñçóç
ôá ÷Ýñéá ìáò
åßíáé “äåìÝíá”

8>>

16 >>

Star Flyer: ¢öéîç: 09:00 Áíá÷þñçóç: 14:00 - ÅðéâÜôåò: 170

Óôçí ÊÝñêõñá óÞìåñá ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò

3>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα