Πρωτοσέλιδο Κόσμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΛΑΡΙΣΑ
ΕΠΕΝΕΒΗ Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΟΛΗΣ
Κυλύπτονται εwtu κενές Αποκαταστάθηκε ζημιά
θέσεις συμβολαιογράφων! με διαρροή αεριου
Πέφτει άσυαλτος σε Βόλου,
φαρσάλωΜ,Κυρδίτσης
Πέμπτη
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Σεπτεμ Βρίου
THA: 2411-115336
Thessalianews gr
Kasmosakosmaslerissagr
AP DYMOY 3.072
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ErxE1ΡΗΜΑΤΟΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ευχόμαστε σε όλους
τους νεους φοιτητες,
ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
το Open Mall Λάρισας
BEST οικονομια &
φοιτητικό
Πακέτα
ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΙΑΒΟΥΑΕΥΣΗ ΣΤΙΣ
11ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΣΤΟ ΑΗΜΑΡΧΕΙΟ
ρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία Ανοικτού
φιλελλήνων, Βενζέλου. Ανδρούτσου. Aamieuw, nopou. Ta.
Ερμού) με στόχο την αναβάθμιση της ελκυστικότητας
της Περιοχής Παρέμβασης, μέσω υιοθέτησης και χρήσης έξυπνων
εφαρμογών και ενεργειων προυΑησης και προβολής Βασική ΠΡουπό.
θεση για την υλοπου η του έργου αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον
πενηντα (50) εμηρικων Επχειρήσεων. Οι ενδαφερόμενες επχειρήσεις
της περιοχής καλούνται να συμμετάσχουν στην ανοιχτή διαβούλευση
ΣΕΛ 8
στις 11 Σεπτεμβρίου
Κόσμ0s
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
λίας,22001831
ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΕΙ
EnnEEH ΤΗΣ Ν
ΣΥΣΚΕΥΗΣ no ΕΣΔΟΣΕΚΕ
ζητ να προσλάβει
για το εργοστάσιο του ομίλου της στην Λάρισα
1. ητ χιούχους Σχολών Τεχνολογικής ΕΚΛαίδευσης
-ΗΟκτρολόγους, Μηχανολόγους. Ηλεκτρονικούς. Αυτοματιστές
για στελεχωση θέσεων στο τεχνικό υίμα & στα τμήματα napaYuYrt
ΗΛΕΚΤ
* Πτυχίο ΤΕΙ
*HM cia cuo5 35 ετών
Σάββατο
Προυπηρεσία σε αντίστοχη Béon
ekywalker
* Ααστο εργοσιακό κλίμα
Συνεχή ανάπτυξη opravun κών δομών
* Ειδικό ηρόγραμμα εκηαίδευσης-επιμόρφωσης -καθοδηησης του
Ενα δισέλιδο
με αγγελίες
εργασιας
της 0εσσαλίας
Επισυνο.ετε το Βογραφικό σος έως 130R 2018
ato link https://www.olympos.gr/ew
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα