Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ : Τετάρτη 05.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6113
Μελετώντας τα φετινά ειδοποιητήρια που βρίσ ονται
ήδη αναQτημένα
Οι παράλογισμοί τον φόρόν α ινήτων
Πώληση δύο νέων χαQτ°φυλακίων ετοιμάζει η Εθνική
Η υπέρβαση των στόχων για ΕΤΕ, Eurobank και
Alpha και πώς θα διατηρηθεί ή αυξηθεί ως το τέλος
της χρονιάς. Βγήκαν προς πώληση ή δρομολογούνται
τουλάχιστον 7 χαρτοφυλάκια δανείων πάνω από 6.3
δισ. Οι κινήσεις των τεσσάρων τραπεζών.
ΣΠΕΦ.ΣΕΦ ια
τιμες πολησης
στα νεα\ φωτοβολταϊκά
Κοινή πρόταση για την θέσπιση μηχανισμού, βιώσιμων σταθ
Να μπουν στην επόμενη χρονιά με αξιόλογη
υπέρβαση των στόχων μείωσης των μη Ιε (ον τιμών πώλησης για νέα
εξυπηρετούμενων ανοιγματων τους επιδιώκουν οι τράπεζες και για τον λόγο αυτό
επιταχύνουν τις πωλησεις χαρτοφυ αχιων
και τους πλειστηριασμούς, προχωρώντας, την
101α στιγμή, σε οιορθωτικες κινήσεις στο υς-εγχαταστάτες του σχετικού
«οπλοστάσιο» ουθμίσεων.
φωτοβολταϊκά έργα με εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kWp απέστειλαν στο Υπουργείο Ενέργειας οι ΣΠΕΦ και ΣΕΦ, onλαδή
σύνοεσμοι που εκ τοσωπούν
στις οιαπράγματευσεις με
του δανειστές το ΑΕΠ
τους ηλεκτροπαράγω ούς από
pe)τοβολταϊκά και τους εμποροεξοπλισμού στην χώρα μας
Όπως τονίζεται στην χοινή επιστολή, ο πατεινόμενος μηχανιOIIEKEIIE:
Πλήρωμή 8,5 εκατ. ενοώ
σε 842 διχαιούχους
-Είναι συμβατός με τον ν.
44l4/2016 αλλά και τις Κατευθυντήριες ΙΟαμμές της ΕΕ για
το Χαθεστώς που διέπει μι2Ψά
νέα έ07α ΑΠΕ έως 500 kWp
Σημαντικό crash test για τον φετινό στόχο του πρωτογε
νούς πλεονάσματος, αλλα και για την τύχη τον συντα
ξεων, θα αποτελέσουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτε
-Αποδίδει βιώσιμες τιμές
πώλησης παράκολουθώντ
τους διαγ(1)νισμούς και την
Περισσότερα από 8,5 συνολικά 842 διχαιοίχους
εκατ. ευρώ πλήρωσε ο το ποσό των 8.564.796,37
του (
του 2018 που ανακοινώσει
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Οργανισμός Πληρωμών ευρώ
και Ελέγχου Κοινοτι αίν
-ΈΟχεται να αντιχαταστήσει
υφισταμενο μηχανισμο που
Το οιχονομικό επιτελείο TQ0000χα σε ένα καλό νέο από
την ΕΛΣΤΑΤ, για να μπορεί στις 10 Σεπτεμβ
ncu επιστρο:φουν οι. οανειστε
μεταμνημονιακή αξιολόγηση, να υποστηρίξει κατά τις
διαποΎματεύσεις ότι το πλεόνασμα θα κινηθεί πάνω
από τους στόχους για το 2018, όσο και το 2019
Ενισχύσεων Προσανατο- Το μεγαλύτερο μέρος των
χαι Εγγυήσεων πληρομαίνχαταβλήθηχε
οντες νεους
αγρότες από τη Δυτική
ο Ελλάδα και την Κεντρική
4οτοβολταικά σταθερές τιμές
μιχατεQες τον μεγαλύτερον
ως αναχοινωσε
Οργανισμός, από τις Μακεδονία.
30/8/2018 έω
31/08/2018 κατέβαλε σε
επί της συνολικής νέας ΦΒ
υα ποσοσ
ως ελε