Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EX ΚΡΊΟΖΚΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣ
Κακό ξεκίνημα αλλά είναι νωρίς
για αναθεματισμούς
Τετάρτη 5
Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Φύλλου 6171
Τμή 0,60€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΟΠ ΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΕΣ
ΕΠΑΝΕΚ ΣΕΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΝΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ
Ευκαιρία για εκσυγχρονισμό
ramame. Ζεσταίνουν μηχανές
ΝΑ και ΚΙΝΑ
Παρουσιαση των Δράσεων του
Ποιοτικός Εκσυγχροπρογραμματικές
(και, οκονομικέΟ
Δευτέρας το Επιμελητήριο IkVVr
ΣΕΛ. 8
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑ
ΤΗΝΗΠΕΙΡΟ
Η ΔΕΟ φέρνει ανακονώσες
για έργα υ οδοών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Avrens8ean με Baan mv 83η ΔΕΘ
την ολοκληρο an Oyuvlquiv και
δρομολόγηση των μεγαλο ν εργων
εργα nou exouv συζηταει εκτενώς
ΣΕΛ. 5
εςαπό 100
ea μ ορα αε να εν
n, doorep Δε rt
atng Hnap
ane i
non μσες επαμερικανικές Πολιτείες yvaiton uno& peάν μαστογραφίες
Στον Πολυχώρο Δ. Χατζής dnou
διυρεάν μαστογραφικός έλεγχος
Δημαρχος la awhaw, θα μας Mnt
800 μεγαλύτερων κ
κάνυν και Δημοκρατών. Αλλά τελικώς δεν ηταν
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΩΝ
ΠΑΤΟ ΤΟΠΙΚΟΚΡΑΣΊ
θα μάθουν οι ειχειρήσεις
ΣΕΛ. 8
Στο Πειθαρχικό οι 10
του Ρίζόπουλου από τον
να το πουλάνετων Sενοδοχειων
Zrnv αναστολη την κομματικών
aSiupattuv τους και στην napanoμπη τους στην Enrtpom ΔεοντολοΛειτερης Αυγενάκης τους δεκα tns
γραμματειας Przdn0υλου
Οι αντάρτες», μετα50 τυν onoiuv
και ο Πρώην Βουλευτής του κομματος Κώστας ΠαΠασιώζος. avtl tns
Ιοαννιτών σε συνεργασια με το Δήμο
Ζυσας. σε μια npomd8ea να
80ον τα κρασιά tg nepoxng και να
επεκτα8el n Πώληση
ματα και τα Sevo8axela tng neplaxng
Επιδότηση 110 έυρώ
τους στα καταστηκου Kaxpipd
Ηπειρου στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογες στηριζουν mv
για σήμα καμπάνα
ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ "ΠΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΡΟΙΡΑΜΜΑ
ακουστά και ευηώληα σε χώρες του
eSurpnoo, δεν κυκλοφορο ν όσο 8a
Πουλου.