Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27121
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Τούρκος ΥΠΟΙΚ:
εν ωφέηει το
αμερικανικο
κρατος η κοντρα
του με την
Τουρκία»
llola n Προταση Μακρου;
ε το τέλος των θεQ1
νών διακοπών, στην Ευρώπη
το ιτικοι και τα κομματα
Η Κεντρική Τοάπεζα της Τουρίας
αι ανεξά!τητη από την κυβέρνηση
και θα λάβει όλα τα απα!αίτητα μετ!α,
δήλωσε σήμε!α (σ.σ. Δευτέρα) ο Τού0%ος
υπουργός Οϊκονομικών, Μπερτ Αλμπαϊ
Qaw, στο Reuters, υπερασπιζόμενος έναν
δεν έχει αυξήσει το βασικό του
επιτόκιο εδώ και τ!εις μήνες, πα!ά τη
. Γιούνχε
θεσμό π0u
Κομισιόν, evova των ευρωε
ναμέτρηση που θα χαθορίσει
και την κατεύθυνση της ΕνΚεντρική Τράπεζα θα συνεδριάσει
ξανά στις 13 Σεπτεμβρίου
για να ορίσει τα επιτόκιά
Αθηναϊκό-Μακεδονικό 10α
XTOQείο Ειδήσεων
Με ηχητικα
κυματα α
τυπωνονται
φαρμακα και
η φορά εδώ χ
δεκαετίες ένας Γερμανός εμάζεται να αναλάβει το
παϊκής Εν
χθεί τον Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ:
ης Ευ
. θαρίσει τις
Βάλτερ Χολστάιν στη δεχαετία του 1960
Αλλά αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια»,
ντιπρόεδρος των Γερμανών Χριστιανοκοι
ρευνητές της Σχολής Μηχανικής
και ΕφαQμοσμένης Επιστήμης και τον
νω ιστών (CSU) χαι επικεφαλής του Ε
ρωπαϊκού Λαϊκού Κ
πτεμβρίου οι Χριστιανοδημοκράτες
(CDU) της Αγκελα Μέρκελ και οι Βαυα
001 εταίροι τους (CSU) θα συζητήσουν
για τον υπουήφιό τους. Ο Βέμπερ χρειά
XaQaQVT στις ΗΠΑ, καθώς και ένας
βουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ. Μετά τη συνάντηση, ο Βέμπερ αναμένεται να ξεχα
ο πρώτος Γε
ληνας ερευνητής της διασποράς στην
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον
ετία, ανακάλυ
μέθοδο τρισδιάστατης εκτύπωσης με τη
βοήθεια του ήχου. Δημιού!γησαν
πρωτο εκτυπωτη που χ!ησιμοποιει ακο
στικά κύματα για να δώσει το επιθυμητό
σχήμα σε σταγονίδια «μελάνης» διαφο
Με νεο τροπο η εισαΥωΥη στην
τριτοδα μια εκπαιδευση
κές βελτιώσεις για το σύστημα εισαγω
EQ1ς ομάδε
μόνη αλλαγή για τη Β' Λυκείου. που θα ε
φαρμοστεί από τώρα, δηλαδή, από το σχο
λικό έτος 2018-2019, αφορά το μάθημα της
όσα και τα επιστημονικά πεδία, σχολές
ελεύθεQης πρόσβασης, αλλαγές στις εξεγής που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου
, κατά
των Λατινιχων και αντικαταστασ
Οι βασικές αλλαγές, αφορούν μόνο τα
Ο Πρωτο μοντεΑΟ
με ΧΙΤΖαμπ σε
πασαρέλα της
Ιαιδεία» που αντιχαθίσταται
Γενιχά Λύκεια και θα ισχύσουν από το
Αναμάρφωση της Β χαι Γ' λυ είου
γείου, οι εγχύκλιες σπουδές θα ολοκληρώσχολικό έτος 2019-2020
από το μάθημα «Πολίτης και Δημοκρατί
συντελεστών βαQuτητας, καθώς επίσης
και κατάθεση μηχανογQαφικού πQLV από
την έναρξη της Γ' λυκείου, είναι οι βασιΣυμφωνα με την προταση τ
υπουρΣτην Γ' λυκείου, οι αλλαγ
μοσιιονοιακη Ιερμανικη Αστυνομια:
Οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού
ονται τεσσ
τις Ομά
Σταματησαμε τους εΛΕΥΧους
ες αντιστοιχεί
ε ένα Επιστημονι
Seinab Sharrawe με καταγωγή από τη
εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία διο
* Τα βασικά μαθήματα της κάθε ομά
ε μεγάλ
η μόδα
ν αντίστοιχη σημ
χουμε πλήQη εμπιστοσύνη στους ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας στα ελλη
ρινή Ομάδα Προ
αυτό και πQ0χω!η σαμε σε άραη ελέγχων στα διχα μας» δηλωσε σε
συνέντευξή του στην Deutsche Welle ο Ντίτε! Ρόμαν, αρχηγός της Ομοσπονδιακής
ση την αντικατάσταση των Λατιν χων από
είας, Κώστας Γαβρό
γλου, ανέφερε σχετικά ότι το μάθημα των
νικα αεροδρομια, γι
άθημα
κή» εσπασε με την εμφανιση της σε μια α
πό τις μεγαλύτερες Νορβηγικές πασαρέ
λες στο Οσλο, η 15χρονη Seinab Sharrawe
σομαλικής και νορβηγικής καταγωγής.
μα της Κοι
«Από τις 12 Μαΐου σταματήσαμε τους συστηματι
δρόμια, π
οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τους αποτελεσματικούς ελέγχους στα δικά
ελεγχους στα γερμανια αεροδιδάσχε
ιαπι στων
με ότ
σίζετ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα