Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia-gr
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9610-ΕΤΟΣ 340-TIMH 1.5 Ευρώ- ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ερχονται
προσλη εις
μονιμου
προσωπικού
σε δήμους
και φορείς
στον ΕΟ ΠΥΥ
Σελ. 7
Νέες e-υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από αύριο ο
ΕΟΠΥΥ οι οποίες αφορούν χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι προ
κειμένου να λάβουν έγκριση χορήγησης και αποζημίωσης παροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους απευθύνονται σε ειδικές επΙΤροπές και στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του
Οργανισμού
Συγκεκριμένα ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό ΑΥΣ με το
οποιο επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης των αιτημάτων
πολιτών για την αποζημίωσή τους και μηδενίζεται παράλληλα
η ταλαιπωρία τους, καθώς, πλέον, δεν απαιτείται φυσική πα
ρουσία τους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ
Στο εξής, όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρε
τούνται βάσ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
Oono τΟΠ
για τα Παιδιά
Που μένουν
εκτός
μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα παραλαμ
βάνονται πλέον χειρόγραφα Τα αιτήματα θα αποστέλλονται
στο ΑΥΣ είτε από τον γνωματευοντα γιατρεπε από συμβε
βλημένο πάροχο υγείας
ΣΤ. ΑΡΑΧΩΒΊΤΗΣ
Αμοιβή μέσω της εργασίας
και όχι μέσω των επιδοτησεων
Σελ. 5
Σελ 3
ΛΕΙΨΟΙ
AEGEAN
Adgnon
[email protected]ώτος 0ημο SE 1 Ειον
K. ΜΙΧΑΛΟΣ
"Ναι" στην αύξηση
τον κατώτατου μιο ον
κινησης
στο πρώτο
Σελ. 4