Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 -ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27120
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
O. Φέσσας:
τον ΠΟΕ
υΠηρχαν πριν, κατα τη
διάρκεια της κρίσης
και α συνεχισουν να
υπαρχουν»
τη λήξη του 3ου προγράμματος 01
κονομικής προσα!μογής, εξαγγέλλεται η
Παγκόσμιο
ΟΟγανισμό
ασιας
καταρχήν ότι συλλογικές συμβάσ
χαν πουν την κρίση, κατά τη διάΟΧειά της
α συνεχίσουν να υπάρχουν
ση, θα αποσυρθώ από τον
ΠΟΕ», δήλωσε ο Τραμπ
στο μέλλον. Για τους εργοδό
αζόμε
Bloomberg News.
Σε Λειτουργια το
μητρωο ακινητων
Ο ΠΟΕ δημιουργήθηκε
για να καθορίζει
ες του παγκό
μισ ωσης
χωρών. Ομως ο Αμερικανός πρόεδρος,
ι μια πολιτική προστατευτι
σμού αναφορικά με το εμπόριο, καταγγέλ
λει ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζονται με άδι
Ο Τοαμπ καταγγέλλει το άδικο εμπόριο
προτού εκλε
σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο
Fox News: «Ο ΠΟΕ δημιουργήθηκε για να
στο όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ,
έχεται να χατα
ν έκδοση αποφά
ν ιστοτοπο
www.aade.gr : α) το «Μητρώο Ακινητων
Βραχυχρόνιας Διαμονής», και β) ΕφαQ
Χότοόπο από τον οργανισμό
Ρόμπερτ Λάιτχιζερ έχει επίσης κατηγορήμεριχανιχή χυριαρχία.
ουμε τις προσφυγές, σχεδόν όλες τι
προσφυγές στον ΠΟΕ»
μογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλευταίο καιρό την εκλογή νέων διχαστών
λώσεων Βοαχυχρονιας Διαμονής σε ειδι
κή ημερολογιαχή φώρμα (calendar), με
δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης
Πρώτο μεταμνημονιακό υπουργικό συμβούλιο:
Προτεραιότητα η αύξηση του κατωτατου μισθού
Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΛΕ), η είσοδος
στις εφαρμογές αυτές γίνεται μέσω των
προσωπικών κωδικών TAXISnet των Δια
χειριστών Αχινήτων Βραχυχρόνιας Μί
αποκτήσει η χοΟα ενα κοινωνικο κ!ατος
που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθή
κες ζωής για όλους, ανεξαρτήτως των 01
κονομικών τους δυνατοτήτων
ογράμ
ουμε σε π!ωτη ποτέραιοτητα
τη ρώθμιση της αγιοάς εQγασίας και την
αυξηση του κατώτατου μισθού» υπο
γράμμισε ο π!ωθυπου!γός Αλέξης Τσί
πQας, κατα την ομιλία του στο πΟοτο με
ταμνημονιακό υπ0UQγικό συμβούλιο, τονίζοντας παράλληλα, ότι «η αρχή μόνο ε
ναι να
νικες συμπεριφορές, χλειστες πορτες χαι
κλειστά αυτιά (..) είναι χαρακτήριστιχά
σθωσης
ν Βραχυ
Οχι αλαζονεία-κλειστές πότες
πουργός χαλωσόρισε τους νέους υπου
νίζοντας ότι τα χαθή χοντά τους δεν θα ε
χρεοκόπησαν τη χώρα» και «δεν έχουν
θεση στη διχή μας κυβέρνηση», γιατί «εξε
νοντας την ομιλία
Ανώνυμος
αζιωματουχος
Ε.Ε. y1α κατωτατο
μισ ο :
1ηρηστε τη
συμφωνια
Καλούμα
και ΣΣΕ
Η «Ψηφιακή Ελλάδα» με άνω των 100 σχεδιάσουμεααι ναυλο τοιήσουμεμα
α ελπιδοφόρα προοπτική για τη μεταμνη
μονιακή Ελλάδα» σημείωσε ο Αλ. Τσί
πρας χαι τόνισε ότι
startups στη ΔΕΘ
Ν. Παππάς: «Οι νέες τεχνολογίες μπορούν και πρέπει να
εξελιχθούν στη νέα Βαριά Βιομηχανία της Χώρας»
Χλος τη
πειας, των μειωσεων και των περιχοπων
ην ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση να
παQαμείνει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει χαι να συνεχίσει
τις μετα00υθμίσεις, επανέλαβε, από τις
εματικό πάΟΧο, το οποίο θα φιλοξενήσει πεQ1σσότερες από 100 νεοφυείς επιχειρή
σεις (start ups) χαι με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα», o07ανώνει το υποννείο ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπιχοινωνιών χαι Ενημέρωσης στο πλαίσιο της 83ης Αιεθνούς Εχθεσης
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
νικής στήριξης, ο ενάρετος χύκλος της δί
χαιης ανάπτυξης». «Πάντοτε, βεβαίως, με
Το θεματικό πάρκο θα αναπτυχθεί, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
σύνολο της start up χονότητας και Χαταλαμβάνοντας ολόκληρο το περίπτερο 12, το δεύ
00 μεγαλύτερο περίπτερο του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλο
νίκης (συνολιχού εμβαδού περίπου 3.000 τ.μ.). Η «Ψηφιακή Ελλάδα» θα λειτουργήσ
καθ'6λη τη διάρκεια της ΔΕΘ (8-16 Σεπτεμβρίου), ακριβώς δίπλα στο περίπτερο 13,6
που θα βρίσκονται οι ΗΠΑ. τιμώμενη χώρα της 83ης ΔΕΘ
σύνεση και σωφροσύνη», όπως είπε, «χωρίς να επαναλάβουμε τα μεγάλα λάθη τ
παρελθόντος, που οδήγησαν τη χώρα στην
μνημονιακή περιπέτεια και την ποοα
Σύμφωνα με τον αξιοματούχο των Βου
ου που θα συνεδριάσει ατύπως στη Βιένη
ν Ελλά-JENNA
Σημειώνεται ότι η αμερικανική συμμετοχή θα δώσει έμφαση στην Ψηφιανου
για την

Τελευταία νέα από την εφημερίδα