Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

31oC, 8.00 μ.μ.

26oC - Υγρασία 51%-77% - Άνεμοι: Δ 3 - ΒΔ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:55 - Δύση ηλίου: 19:54

€0.80

Ç åðéóôñïöÞ ôïõ ÏäõóóÝá

Εάν γινόταν κατορθωτό να οργανωθεί η αρωγή των αποδήμων Επτανησίων στη γενέτειρα, θ’ άλλαζε η μοίρα τους. Πρόκειται για πληθυσμό μεγαλύτερο κατά πολύ εκείνων που έμειναν πίσω και κατοικούν στα νησιά του Ιονίου ενώ αναμφισβήτητα ανάμεσά τους είναι ξεχωριστοί και
πολύ επιτυχημένοι σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ενεργός συμβολή τους αντικειμενικά θα πλουτίσει το είναι των τοπικών κοινωνιών. Είναι δεξαμενή δυνατοτήτων, εργαλείο οικουμενικότητας, φορέας πολιτισμού, στοιχείο ταυτότητας. Το ελληνικό νησιωτικό σύμπλεγμα στο Ιόνιο αναπτύχθηκε κυρίως λόγω της προνομιακής του γεωγραφίας. 3 >>

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4716

ΤΟ 1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 5-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ç (åðáí)Ýíùóç ôùí ÅðôáíÞóùí!
Åäþ ï Ðñüåäñïò
ôçò Äçìïêñáôßáò
êáé ï Áñ÷éåðßóêïðïò
ÔéñÜíùí

ÅãêáéíéÜóôçêå ç retrospectiva ôïõ Óðýñïõ Óïõñôæßíïõ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πρώτο συνέδριο των Επτανησίων αποδήμων, που διοργανώνεται από
την Περιφέρεια, φέρνει στο νησί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλος και
τον κεφαλονίτικης καταγωγής
Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Αναστάσιο. Ο πρώτος θα κηρύξει
την έναρξη των εργασιών του
συνεδρίου και ο δεύτερος θα τιμηθεί για την προσφορά του.
Το ίδιο το συνέδριο είναι μια
πολύ καλή αφορμή να καθιερωθεί η σχέση του απόδημου πληθυσμού με την γενέτειρα και ίσως να αποκτήσει μια θεσμική ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην Πινακοθήκη Δήμου, ο Σπύρος Σουρτζίνος φιλοξενείται με την δεύτερη ιδιότητά του, αυτή του ζωγράφου. Συνεχιστής της επτανησιακής σχολής και της κερκυραϊκής τοπιογραφίας, ανοίγει το δικό του δρόμο παρουσιάζοοργάνωση και έκταση.

Veggera-Ïpen air
art installation 2018
óôï Áñãïóôüëé

ντας μια Κέρκυρα ρομαντική, μυστηριακή, ποιητική. Και παρότι όπως ο ίδιος λέει «ο Γιαλλινάς είναι παρών στο έργο
του», ο ίδιος προχωρά όλο και μακρύτερα, χρησιμοποιώντας στις συνθέσεις του, τη δύναμη της αφαίρεσης.
4 >>

Ï ÊïôæéÜò ãéá ôéò åëëçíïêéíåæéêÝò ó÷Ýóåéò

9>>

1498 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το σ/κ απ’το λιμάνι
ÊõñéáêÞ 2.9
Costa Neoriviera: 07:30 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 1.498

6>>

Äõíáôü öéëéêü ôçò Ëåõêßììçò ìå ôïí ÐåôñéôÞ

ÐÝèáíå ç Êåñêõñáßá
Áëßêç Ãéùôïðïýëïõ Ìáñáãêïðïýëïõ,
áðü ôéò åðéöáíÝóôåñåò
ðñïóùðéêüôçôåò ôçò
óýã÷ñïíçò ÅëëÜäáò 4>>

Είναι ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον, με την ΑΕΛ να έχει δυναμώσει πάρα πολύ και θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα, έχοντας πάρα πολλούς νεοφερμένους ποδοσφαιριστές και
χρειάζεται μοντάρισμα, καθώς κάθε φιλικό δένει περισσότερο την ομάδα. 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα