Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΗΧΑΕΕΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ!
ΣΥΝΕΚΤΙΚΉ
ΑΟΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ lang
11AAA THI
ENIITPOOHE THI
ΑΕΚ ΕΤ-ΑΣΤΕΡΙΑ
AEK.-TIAMIHONE MTK
εφημερίδα
ETHNKENDEH» ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ο κορυφα!OS Ελληναs δεξί0s μπακ:M1ΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣΧανανέωσε μέχρι ,το 2023!
ΑΝΑΝΕΩΣΕ, ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023, ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TEINTITA!
Στα υπ' όψιν
O KAPEAHE!
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΕΘ
ΕΣΕ ΕΛΈΕΙ
βρει με τον ΕΚΛΕΚΤΟ
021 και
ρε την, xitplvouau
το ονειρο tns uris tou, αλλα και
«ΤΟ ΘΑΥΜΑ
THE AEK
ΣΤΗΝ ΑΕΚΑΡΑ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ!
-Είμα. eto os va on noua σε ηρωταθλημα και Champions League. Tium Ya μένα να φοραω in Oave λα nou popeoar Maupos
και Νικολαί ns . Ο Κωσταs Πλιατοκ as, nou an°καλυψε ons 4 Ιουλίου στην ΟΡΑ , tas Yepupes ouvspyoo as tou 6eevous ceptu
στην ΑΕΚ, ξετυλίγα το backstage ms συμ puwas με tous nputaants Ελλάδα, και το dispus skitpivopaupos DNA tou
ETO TEAMNIONE AITK!
«Μπράβο,ΑΕΚύρι μου»!
ONTOUDHy MnayeBiT