Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5534
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

24

ΣΕΛΙΔΕΣ

Μόνο με ονομαστική
κατάσταση στο Βόλο

Ενημέρωση της Δόξας προς τους
οπαδούς που θα ταξιδέψουν
για το φιλικό του Σαββάτου σελ.: 12

Βεργίνας 51, = Δράμα
Τηλ.: 25210 38041
http:\\www.kokkalidis.gr = e-mail: [email protected]

www.xronikadramas.gr

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ Κ∆ΑΥ ΣΤΗ ∆ΡΑΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Νέα προσπάθεια από τους
Ιταλούς για να πιέσουν
τις τιμές στα φρέσκα
ελληνικά ελαιόλαδα
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δεν αυξήθηκε ο τζίρος

Πτώση 10% σε σχέση
με πέρσι στις θερινές
εκπτώσεις

ΔΙΑ ΛΟΓΗ

οργανικών αποβλήτων
Δ

υο διαγωνισμοί που
αφορούν την διαχείριση απορριμμάτων στον
Νομό Δράμας είναι σε εξέλιξη από την ΔΙΑΑΜΑΘ.
Ο πρώτος αφορά το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και ο δεύτερο διαγωνισμός αφορά
την εγκατάσταση και την
λειτουργία της Μονάδας
Μηχανικής Διαλογής. Σήμερα Πέμπτη μάλιστα αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο
διαγωνισμός για το Κέντρο
Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών ενώ ο διαγωνισμός για την λειτουργία
της Μονάδας Μηχανικής
Διαλογής που θα λειτουρ-

σελ.: 3

γήσει στην Δράμα είναι σε
εξέλιξη.
Ο διαγωνισμός για την
λειτουργία του ΚΔΑΥ αφορά έργο ύψους περίπου

300.000 ευρώ και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο
αναδεικνύοντας νέο ανάδοχο της λειτουργίας του
σε ετήσια βάση.
σελ.: 9

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΑ “Χ” ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ
ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

Περίπου 350 νέοι
σπουδαστές
στις σχολές της Δράμας
σελ.: 6-7

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]