Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t18pmjs-Nu όλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοτήρ α-Εδό μα Σ
δου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
lkplo1ς Β' (1974).
pea u 6880-11.697 0,50 €
Στα 48 της με δύο μεγάλα παιδιά
η Δραμινή Σοφία Μαχαιρίδου
πέρασε στην Σχολή Ιστορίας
Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
Η λογοτεχνία μας από τα
πρώτα βήματα μέχρι σήμερα
Άρα μηνοί
Συγγραφείς"
του 3ου ΓΕΛ Δράμας
Μιχαλης Κωνσταντινίδης
Οι «Εκκλησιάζουσες» του
Δηλώσεις του πρόεδρου του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας
ΝΑΤΟ, ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
Του Ευάγγελου Χ. Μαρινόπουλου
Αριστοφάνη στο πέτρνο
Ελλείψεις παρουσιάζονται
θέατρο της Πετρούσας
Σης 31 Αυγούστου έρχονται α ΕΝΑΟάως συνήθως στην Δράμα σε
μμ, στο πέτρινο θέατρο Πετρούσας.
ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Μία
της Παγκόσμιας λογοτεχνίας Μα ιωμωδία
κή Αγιογή |
πΧ. Αθήνα Ο Αριστοφάνης γράφα
να πληρωτές στην Ειδι
Υπάρχουν κενά σε οργανικές θέσεις δασκάλων
τουςεινα στο προσκή ι να γινοες. Που δημοφαία προπανανδίζοντας κατ' ουσίαν
την ατης τη μηως τα το υ--Αλλάζουν οι σχολικοί σύμβουλοι και θα έχουν έδρα την Κομοτηνή
οργανισμός
ναμα της καιανόποδα.
ηνίατης Πόλης. Με mero5ατ noluroa η
Xup6ς καμία επανάσταση, χορίς κανένα
Του θανάση Πολυμένη
ετά τις φετινές ανακανοος των
oeuw, όπου κάποια πέτυχαν να περά.
Τσουν σε σχολές ΤΕΙ και ΑΕΙ και κάτο 1
τίτλο αποκομίζεις την ε
κες ντύνοντα άντρες και παρα peouv
στην Εκκληιατου δήμου, ηφίζοντας νόμο
ώστε η ε5uda της Πόληςνα παάσα στα
όλλοι 6xL έχουμε
έναρξη της νέας σχολκής χρονός. Στις 1158πτεμβρίου ανοίγουν πς π λες τους τα
της Πρωτοβάθμας Εκποίδευσης, όπου οι
κροί μας φλα θα προοπαθήσουν για άλλη μια
ολεία
ΟΑριστοφηςπροτΕΝΕτηνισότητα,την
οικονομική και ερωτική κονοκτημοσύνη,
εξίρα τη δημο paria, npolaBava το φουπαραπλανητικός. Διδη δεν πρόκειται για σύμφωνο
α πολεμική (και όχι αμυντική)
συμμαχία. Αλλιώς Τώς μπορεί να
εξηγηθεί η επέμβαση του ΝΑΤΟ
Παααα μως τα rp°βλήματα που έχουν να
αντιμετωπίσουν στη νέα σχολική χρονά 20182019 τα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Δρόμος Κα ποια
πράΥματα αλλάζουν από 4έτος στη δομή της Πρωτοβάθμιας Βοταίδευσης, που nav ότατα θα eru4έρουν και σημαντικές αλλαγές στη λετουργία των σχολείων αλλά και
στο εκπαιδευτικό έργο;
κές δράσας και erwBe aiv a τ τοχοάκρ
και η Ρωμωδία άρρηκτα δεμένα με την
e p a μετον Οι ου με τη εΕΜη με
το ίδιο το DNA τον αρχαίυν ελλην,ών πό
πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν
Apdy0ς κ. ΛΟ αρος Αρτεμά, (Να σημεώσουμε εδώ ότι
στο αυρια ό φύλλο θα έχουμε συ é τευξη με τον προϊστά.
μενο της Πρωτο86Αυας Βατοίδευσης Ν Δράας κ. Αδρόα Σαλπιγγίδη σ ετικά με ζητήματα που αφορούν και
πάλι την πρωτοβάθμια εκπαίδοση στο Νομό Δράμας).
τον θε40pei υπεύθυνο για τα δανά της
Πατολόγο αυτό, ο"ΠρωνόςΤάος» μαησε χθεςμετον
NATO ούτε dto Σύμενο της
ΚΚΛΗΕΙΑΖΟΥΚ
Ένας Δραμινός από το
3ο ΓΕΛ Δράμας στην
Σχολή Ικάρων Ιπταμένων
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 12€
κομμουνιστικά καθεστώτα τής Σοκής Ευρώπης, η ΓΕΡμανία τού Κολ
6ος Πανελλαδικά στη σειρά με 18.075 μόρια ο Κων/νο Νέδιος
στάθηκαν°οτους Να4 ήταν ,ο
αλλά τελκά με κέρδοε η Πολεμική ΑεροΚαι
Στην Ερωτηση για το τιήταν exeivoto 1&
irepomu τον ώθησε προς την Σχολή kd.
ρων, μαςλbCLOT. του αρέσυηταχύτητα και
κολα από τους Γερμανούς. Πρώτα
ΔιασκΕυή-Σκηνοθισία: ΑΛΕ ΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ! μνός μαΚυής του 3ου
ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ βόος,τηης Σχολής
PTIE 21.30
NEE nOFE LONEIC TPACOAN- RAINTICKET 6945126051
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πρώνός Τύπος Δράμας
Ιάρων Ιπταμένων ήταν η
Πράτη του επλογή ενώ ως
πάλι στην Ιάρων αλλά
στην ΣΜΑ, τη Σχολή My
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑφοΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
κουφιομ ου και
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
λοί από ποδιά. Κα
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
λια ως μα καλή ertΤηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
στο να πάω στο
Παράδοση
,''Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα