Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 30.08.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6109
κίνητου για ελληνι ά private equities, λογαριασμοί omnibus accounts
Μπαράζ νομοσχεδίων για ενδυνάμωση της Κεφαλαιαγοράς
Όλοι όσοι ενοι ιάζουν ακίνητα μέσω της πλατφ0Qμας
Airbnb: Ποιοι απειλούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ
Ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση των
βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών (πχ Airbnb)
Όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα μέσω της πλατφόρμας
Airbnb θα καλούνται να τα δηλώσουν στην πλατ
Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσοι δεν δηλώσουν
τα ακίνητά του θα βοεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή
προστιμων που φθάνουν μέχρι τις 5.000 ευρω
Γο Βέλγιο
θα αποδώσει
περιπου
222 ΕΧατ
απο τοκου
αοουα της
στην Ελλάδα
10) Βέλγιο θα αποδώσει συνολιΣύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι συμβασεις τύπου Airbnb οι οποίες έχουν συναφθεί από την
1η Ιανουαρίου και υετά θα πρέπει να δηλα)θούν
υποχρεωτικα.
Ενώ η δημιουργία ηλεκτρονιχής πλατφόρμας στην
οποία θα δηλώνονταν τα έσοδα από μισθώσεις Airbnb
έχει ψηφισθεί από τον Δεκέμβριο του 2016 έχει χαθυστέρησε 1.
κά 221,8 εκατ. ευρώ στ
Αθήνα, στο πλαίσιο της διάθεσης των κερ)(iv που απο ομιΟΤΕ: Απο αταστάθηκε
πλήρως το οικτυο
ελληνι
εφημε0ίδα LEc
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Εν μέσο) xQ1σης, η ΕΚΤ είχε
TO0ΧΌήσει το 2010 σε επαναγ00ά
υς, κάτι που επέτρεψε στο ευρωσύστημα (ΕΚΤ και εθνικές
ελληνικού
ματοποιήσει χέρδη. Στις
ευQωζώνης συμφώνησαν να
ΕΑΣΤΑΤ. Αν ημένος
0 0εικτης τιμων υλικων
ατασκευης νεων τι ουν
πο)δώσουν αυτά τα χέρόη στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο ολοκληροτου
xeηματοδότησης της χώράς. Οι
συναλλαγές θα λάβουν χώρα
Το συνοΛο των τηαεπικοινωνιαχων υπηρεσιων ποοεχειο
Όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00% στην περιοχή της Ραφήνας,
καθώς αποκατέστησε πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές υποτεκέμβυοχαιμουνιτοαποαντή
τις πυρκαγιές, ενώ οι
χοηματα θα
για να μει(ήσουν τις αναγκες
χσηματοδότησης της Ελλάδας
ή για τη χοημα
δύσεων που θα λάβουν το ποά
χρησιμοποιηθούν
τεχνικοί του Ομίλου έχουν επιδιορθώσει τη συντριπτική
πλειονότητα των δηλα)μενων από τους πελάτες βλαβών
στην περιοχή, σύμ4ωνα με σχετική ανακοίνωση
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών
Υλιχών
κτιρίων Κατοικιών, με έτος
ετους 2017 με το 2016
τοδότηση επ
Το έργο αποκατάστασης των δικτύων στις πληγείσες περιοχες συνεχίζεται με εντατικούς ουθμούς. Στον Ν. Βου
τζα, εχει ήδη αντικατασταθεί το 93% των χαμένων
στόλων καί χαλωδίων δικτύου πρόσβασης, και έχει αποκατασταθεί το 86% των δηλωμένων βλαβών. Στο Μάτι,
προτεραιότητα έχει δοθεί στην επιδιοοθωση των βλαβών
Ο Γενικός Δείκτης χατά τον
100,0 χαι μην
Τα ποσά ανά χώρα δεν έχουν
αχόμα γνοοποποιηθεί, αλλά
L'Echo αναφέρει ότι έλαβε την
πλη0)φουα αυτή από το
αναφοράς τον Ιούλιο 2018,
σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017 παρουσίασε
αύξι ση 1,5%, έναντι μείωσης 0,1%που σημειώθηκε
ση με τον δείκτη του Ιουνίου
2018, παρουσίασε αυ;ηση
0,1% έναντι αύξησης επίσης
0,1% που σημειώθηκε κατά
τη σύγκριση των αντιστοίχων
μηνών του έτους 2017
υπουργείο Οιχ
που ειναι κατοι κησιυα.
ακόμα γνωστοποιηθεί, αλλά η
L'Echo αναφέρει ότι έλαβε την
αντιστοιγων οεικτων του
γικό υπουΟγείο Οιχονομιχών