Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3821o • ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
«Δίκαιο και δικαιώματα είναι ό,τι
αγιάζει τον άνθρωπο και ορθοδρομεί την πορεία της ζωής του προς
την αγιότητα και τη θέωση», επεσήμανε ο Πρόεδρος του Τμήματος
Θεολογίας του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, Καθηγητής κ. Χρήστος
Οικονόμου, μιλώντας, στο πλαίσιο
της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Ορθοδοξία και ανθρώπινα δικαιώματα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος, του Δήμου Μεταμόρφωσης.
«Ο πτωτικός άνθρωπος», σημείωσε
ο κ. Οικονόμου, «αλλοίωσε τα
πνευματικά χαρίσματα του κατ’ εικόνα και έχασε την ορθή κατευθυντήρια πορεία του προς το καθ’
ομοίωση.
Οι δαιμονικές δυνάμεις τον οδήγησαν στη φθορά και στον θάνατο με
τραγικό αποτέλεσμα την αυτοθέωση. Και αντί τον ζώντα και αληθινό Θεό, λάτρεψε τα είδωλα και
οδηγήθηκε ακόμη στην αυτολατρεία και τη λατρεία του αυτοκράτορα και της κτίσης· «ελάτρευσαν
τη κτίσει παρά τον κτίσαντα». «Τα
ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο έχουν καθαρά σωτηριολογι-

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

«ΟρθΟδΟξΙα καΙ
ανθρΩπΙνα
δΙκαΙΩματα»
κό, χριστολογικό, εκκλησιολογικό
και τριαδολογικό χαρακτήρα και
περιλαμβάνουν ουσιαστικά την
υπαρξιακή σφαίρα του ανθρώπου
και τον καταξιώνουν ως “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού” κατασκεύασμα», πρόσθεσε. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας
υπογράμμισε, ακόμη, ότι η ίδρυση
Θεολογικών Σπουδών στην Κύπρο
ήταν «επιβεβλημένο χρέος και
ανάγκη της Εκκλησίας» και ότι «τα

Κέντρα Μάθησης του Τμήματος
Θεολογίας του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, έχουν σκοπό να προσφέρουν στην Εκκλησία της Κύπρου, της Ελλάδας και στην Οικουμενική Ορθοδοξία Θεολογικές
Σπουδές υψηλού ακαδημαϊκού
επιπέδου, καλύπτοντας τομείς που
δεν μπορούν τα Δημόσια Κρατικά
Πανεπιστήμια να ικανοποιήσουν».
Την ενδιαφέρουσα αυτή Ημερίδα
τίμησαν με την παρουσία τους οι

Οι τεχνικές προδιαγραφές
που έθεσε ο δήμος μεταμόρφωσης
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης «ανέβασε» στην ηλεκτρονική σελίδα του
δήμου της Τεχνικές προδιαγραφές
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
«Εναρμόνιση με τις Απαιτήσεις του
Νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων».
Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Αναλυτική Παρουσίαση Τεχνικών
Προδιαγραφών και Υποχρεώσεων
Αναδόχου.
Αναλυτικά, η Τεχνική Έκθεση έχει
ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ
Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδο-

μένων (General Data Protection Regulation), ο οποίος ψηφίστηκε από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2016,
ύστερα από τέσσερα έτη διαβουλεύσεων και προετοιμασίας. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την 25η
Μαΐου 2018 υποχρεώνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου δικαίου που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του.
Ο Κανονισμός εισάγει σύγχρονες
ρυθμίσεις ανταποκρινόμενες στα
νέα τεχνολογικά δεδομένα, τα

οποία ωστόσο βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. Οι κυρώσεις που προβλέπει για περιπτώσεις παράβασής
του είναι ιδιαίτερα αυστηρές με
πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια Ευρώ ή το
4 % του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου
της επιχείρησης/οργανισμού. Για
τον λόγο αυτό, τόσο η συμμόρφωση των επιχειρήσεων/οργανισμών
όσο και η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μελών τους που
ασχολούνται με την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων καθίσταται επιτακτική.
Ειδικότερα, η ανάγκη για τη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό
2016/679 εντοπίζεται στα εξής ση-

μεία:
• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας
κατά την παροχή υπηρεσιών ενός
οργανισμού μέσω της δημιουργίας
στρατηγικής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.
• Ενίσχυση της φήμης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
• Ενίσχυση των τεχνολογικών μεθόδων και μέτρων ασφαλείας για
τη διαχείριση των πληροφοριών.
• Υιοθέτηση πολιτικής για την αντιμετώπιση διαρροής πληροφοριών
.
• Δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για τον κίνδυνο διαρροής/απώλειας/κλοπής των δεδομένων.
• Διαφάνεια ως προς τη διαχείριση

Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος,
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Επίσκοπος
Θερμών Συμεών, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και ο Επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος.

>>ΣΕΛIΔΑ 2-7

>>ΣΕΛ.10-15
των δεδομένων απέναντι στα υποκείμενα αναφοράς τους.
• Προσαρμογή των πρακτικών και
των συστημάτων προκειμένου να
καταστεί δυνατή η υλοποίηση των
νέων δικαιωμάτων που προβλέπει
ο Κανονισμός για διαγραφή και φορητότητα των δεδομένων του Υποκειμένου.
• Αποφυγή των αυστηρών προστίμων για παράβαση του Κανονισμού
τα οποία φτάνουν τα 20 εκατ. ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου
τζίρου της επιχείρησης/ του οργανισμού.
• Πρόληψη πληρωμής αποζημιώσεων για την περίπτωση παράβασης του Κανονισμού.»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χατζηδάκης: Project manager για τις εκκρεμείς συντάξεις
  Τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, τις επικουρικές συντάξεις και την κατάρτιση προανήγγειλε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Εργασίας – . &Omicron
 • Μάσκες για κορωνοϊό: Ποιες πρέπει να αποφεύγονται
  Επίσημη σύσταση υπέρ της χρήσης χειρουργικών μασκών και όχι υφασμάτινων έκαναν οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία. Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο υπουργός Υγείας της χώρας, Ολιβιέ
 • 3ο ΚΕΠ Γλυφάδας
  Η Γλυφάδα αποκτά τρίτο ΚΕΠ, σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με όλες τις ευκολίες και τις ανέσεις για τους πολίτες. Θα ξεκινήσει η λειτουργία του τον Φεβρουάριο, σε μοντέρνο, ευρύ&c
 • Αγία Όλγα: Επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας, Ζ. Ράπτη
  Tο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων “Αγία Όλγα”, επισκέφθηκε η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Χ.Ν. Πρίφτη, την
 • Νέες θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο Ηράκλειο Αττικής
  Ακόμα δύο νέες θέσεις για στάθμευση οχημάτων ΑμΕΑ δημιούργησε στο κέντρο της πόλης ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σ