Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4925/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕTA ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ι∆ΙΟ ΦΟΡΟ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ

Ποιοι «έκλεψαν»
την παράσταση

ΕΝΦΙΑ: Έφτασε η...
ώρα της «λυπητερής»
ΠΟΜΙ∆Α: ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ

ΦΩΤΗΛΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ «Γ»

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9, 11

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΝ ΠΛΩ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΙΝΑΝ ΣΤΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΠΟΕ∆ΗΝ: ΜΟΝΟ ∆ΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

13.000 ασθενείς
αποκλεισµένοι από
ακτινοθεραπείες
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ
ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΕΛ. 13

«Ευτυχώς, είµαστε
ζωντανοί»

ΠΩΣ
ΦΟΥΝΤΩΣΕ
ΤΟ ΓΚΑΡΑΖ
ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ,
∆ΥΟ ΩΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑ

Ανακαλούνται
61 φάρµακα
από τον Ε.Ο.Φ.

Ανακουφισµένοι
και χαµογελαστοί
µετά την περιπέτειά τους, µίλησαν
στη «Γ» ο Χρήστος
Τάγκαλος, η σύζυγός του Βενίτα
Παπαγγελοπούλου,
και ο µεγαλύτερος
γιος τους

ΣΕΛ. 4

Τ.Ε.Ε.

Το φυσικό
αέριο παίρνει
τον «δρόµο» του
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 6-7
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (18.00) ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»

Να τιµηθεί
ο Κώστας
Γούδας

2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Α Θ Λ Η ΤΙ Σ Μ Ο Σ

Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΕΛ. 8

Ώρα για... ξεµούδιασµα
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ: Σήµερα
η κλήρωση, παρούσα η Ελλάδα
ΣΕΛ. 19-25

∆ΑΣΙΚΟI
ΥΠAΛΛΗΛΟΙ

Οι αφανείς
εργάτες
ΣΕΛ. 5