Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27117
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Η ΕΛΛαδα Περιμενει
επενδύσεις αλλά το
1 εηος η φ ηνη χρηματοο°τηση
% των επιχειρησεων
για τις ιραπεζές
Καθησυχαστικοί οι επικεφαλής των τεσσάρων πιστωτικών ιδρυμάτων
παγκοσμιως
σχεδιαζουν να
διαρκεια των προγράμματων
Ποσοστό 87% των επιχειρήσεων πα
γκοσμίως σχεδιάζουν να απ°επενδύσουν
μέχQ1 το 2020, υπό την πίεση της ανά
γκης να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε
ένα δια0%ώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό
μέτρο», χάρη στο οποίο η Ε
ΚΤ αποδεχόταν τα ελληνικά
υτ TUxu πτει απο
Κατά την χορύφωση της κρί
σης, τα ελληνικά χρηματο
στωτικά ιδρύματα χρειαστη
ξύ 1.000 στε
ΕΥ, η
ρευστότητας από την ΕΚΤ
Πλέον, οι συγκεκριμένες αν
Brexit χωρις
συμφωνια οεν
ειναι και το τεηος
του κοσμου»
ομολόγων
σάρων συστημικών τραπεζών
ωστόσο, εμφανίζονται καθη
ντρική τράπεζα της EvQωζώνης
it χωρίς συμφωνία» δεν θα
αθησυχαστικές για την επόμενη η
μέρα εμφανίζονται οι διοικήσεις των ελ.
ληνικών τραπεζών, οι οποίες χαλούνται
να αντιμετωπίσουν μία νέα κατάσταση
καθώς η ΕΚΤ απέσυ!ε το λεγομεν
«waiver», με το οποίο επιτρεπόταν η
φθηνή» χQηματοδότηση από την Χε
Πλέον, οι συστημικές τράπεζες της Ελ
λάδας καλούνται να σταθούν στα δικά
να αντιμετωπίζουν
το οξύ πQόβλημα των μη εξυπηρετούμερουν να αντιμετωπισουν την κατασταση»
είναι «και το τέλος του κόσμου», δήλωσε
η Τερέζα Μέι σύμφωνα με το Sky News.
Η TQωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλεί.
ου θέλησε έτσι να διασκεδάσει τις εντυ
τώσεις που π00κάλεσε η πρόβλεψη του νπουργού Ουονομικών Φίλιπ Χάμοντ, ο ο
ς τράπ
ς πόδι
παρότι εξακολουθούν
ντι,καταστήσει την έχταχτη χρηματοδότηση
με χρηματοδότηση από τις αγορές» δήλω
σε στο πQ0τορείο Bloomberg ο εχτελε
νων δανε
Το «waiver» χρησιμοποιούταν,κατά τη
Eurobank, Φωκίων Καρα
νη εβδομάδα ότι η έξοδος της χώρας χω
ρίς συμφωνία θα σημάνει έξτ!α δανειακές ανάγκ
λιούν και θα πλήξει μακροπρθεσμα την
οικονομική ανάπτυξη
Στο ΦΕΚ η απόφαση επιδότησης ενοικίου
συΥκατοικησης Υια τους πυροπηηκτους
ες ύψους 80 δισεκατομμυρίων
τιδότηση για
μα με 300 ε
ημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
συμφωνία «δεν θα
υπέστη
νησης η Κο
ση για την επιδότηση ενοικίου/συγκατα
κησης, για την κάλυψη δαπανών στέγα
Αν ηση των
σκετη η ανακατασκευη της κατοικιας του
ατο χρονικό διάστη
χατονιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι
Αναλυτικά επιδοτούνται οι πληγέντες
κατα εσεων κατα
οίθηκαν είτε προσωρινά ακατάλληλες
για χQηση, ειτε χατεοαφιστεες, απο τις
πυρχαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
ε 450
Οιχογ
ων ατόμων με 500 ευρώ το
2018, σε πεQ1οχές της 11EQ1φέρειας Αττ
ύξηση στα 130,2 δισ. ευQώ κατέγQα
ων και νοικοκνοών έναντι 129,4 δισ.euQώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
κής και της Πέριφέρειας Πελοποννήσου
απόφο
Μετα απο χρονια η ΕΚΤ επιστρεφει
στην Ελλάδα 222 εκατ. ευρώ
αι ο τοκους
δοτούνται οι πληγέντες, των οποίων η
όνιμη
προηγουμενο μηνα.
και xuQ1α χατοικία τους και οι οποίοι θα
της Ελλάδος σε ετήσια βάση οι καταθέ
Από την αύξηση των 841 εκατ. ευρώ
ευρω αφορούσαν τις Χαταθέσεις των επι
ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν σε χατ
τας που βρίσκεται το πληγέν χτίριο, εφόευτερευουσα
ο Βέλγιο θα αποδώσει συνολικά 221,8 εκατ. ευQώ στην Αθήνα, στο πλαίσιο της διαθεσης των κερόων που αποκόμισαν οι χεντ!ικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα
γράφει η εφημερίδα L ' Echo
που καταγράφη
χατοιχια σε απόσταση μικρότερη των 50
χειρήσεων (έναντι ανέήσεως 272 εκατ.
χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη χατοι
ύπτει τις στεγαστικές
«Εν μέσω κρίσης, η ΕΚΤ είχε προχωρήσει το 2010 σε επαναγορά ελληνι
κού δημόσιου χρέους, κάτι που επέτρεψε στο ευρωσύστημα (ΕΚΤ χαι εθνι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα