Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5533
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ελεύθερη η είσοδος
στον φιλικό
αγώνα σήμερα
με τον Νέστο

Βεργίνας 51, = Δράμα
Τηλ.: 25210 38041
http:\\www.kokkalidis.gr = e-mail: [email protected]

www.xronikadramas.gr

24

σελ.: 12

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 350 ΠΑΙ∆ΙΑ
ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Καλαμπόκι: Ο καιρός
βοήθησε και αναμένεται
ρεκόρ παραγωγής σε
Βουλγαρία και Ρουμανία
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανασχηματισμός
με 13 νέα πρόσωπα
στην κυβέρνηση
σελ.: 14-15

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

οι Παιδικοί Σταθμοί
Α

πό
την
ερχόμενη
εβδομάδα ανοίγουν
στον Δήμο Δράμας οι Παιδικοί Σταθμοί που φέτος
θα εξυπηρετήσουν όπως
φαίνεται από τις μέχρι
στιγμής εγγραφές περίπου
350 παιδιά, αριθμός που
αναμένεται να αυξηθεί καθώς υπάρχουν κενές θέσεις
όπως εξήγησε μιλώντας
στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο πρόεδρος
Νομικού Προσώπου Δήμου
Δράμας κ. Αλέξανδρος Παναγιωτίδης.
Ο ίδιος είπε ότι ήδη ενημερώνονται οι γονείς των
παιδιών για τις διαθέσιμες

ανοικτές θέσεις που ήδη
υπάρχουν αυτή την στιγμή.
Παράλληλα θα καλυφθούν
και οι ανάγκες 26 νηπίων
στους δυο νέους Βρεφονη-

πιακούς σταθμούς που δημιουργήθηκαν για πρώτη
φορά μετά από 28 χρόνια
στον Δήμο της Δράμας.
σελ.: 3

Παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους
μιλάνε στα ΧΡΟΝΙΚΑ

Χαμόγελα
ικανοποίησης
για 77.510 επιτυχόντες
σελ.: 6-7

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]