Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Οπτικές ίνες
μέχρι το
σπίτι από
τη Vodafone
στην Κοζάνη
-Ξεκίνησε
η κατασκευή
του δικτύου

σελ ~ 7

Η πυροσβεστική
Πτολεμαΐδας
συνέδραμε στις
πλημμύρες των
Πύργων Εορδαίας

σελ ~ 7

«Από την ψυχή
… ως την ψυχή,
αποχαιρετούμε
το καλοκαίρι
καλωσορίζοντας
το φθινόπωρο»

σελ ~ 6

Πώς επιλέγουμε
φροντιστήρια στην
Κοζάνη - Ο ρόλος τους

6815

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Αυξήθηκε ο αριθμός των
εισακτέων στο ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας - Άνοδος στο
Ράδιο
τμήμα μηχανικών
σελ ~ 12-13

Έτος ίδρυσης

σελ ~ 3

1990

Λόγος

Ακούστε
live

Έργα συνολικού
ύψους 1.000.000
ευρώ σε αρδευτικά
δίκτυα του
Δήμου Κοζάνης
Ποιους οικισμούς
αφορούν και πότε
θα υλοποιηθούν
- Ηλεκτρονικές κάρτες
ύδρευσης παντού

σελ ~ 24

«Μια φορά
κι ένα
…τσουκάλι»
στον Άργιλο
με τους
«Ταξιδευτές
της Ελπίδας»

σελ ~ 7

Αντώνης
Τουρλιδάκης
για την τάση της
εποχής: «Ο καθένας
να σπουδάζει
στον τόπο του»
- Που κυμάνθηκαν
οι βάσεις 2018
στο Πανεπιστήμιο
Δ. Μακεδονίας

σελ ~ 5

Λ. Ιωαννίδης:
«Η Δημοτική
Αρχή πρέπει
να αναδείξει
το έργο που
έχει κάνει”
- Λ. Μαλούτας:
«Tα κομματικά
χρίσματα
είναι πλέον
ξεπερασμένα”

σελ ~ 24