Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27116
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Έρχεται ρα ασακι Υια
νωριτερα
ιξε το σύστημα του υπονογείου
Παιδείας για να ενημεQώνονται οι υπο
°βάθμιας εκπαίδευσης έχουν εισαχθεί.
u.gov.gr/ Χαι χαλα αποτε
Οι ενδιαφερόμενοι Θα μπορούν, χρησι
ΠΕΝ, η σχετική πρόσκληση αναρ
ανάθεση έργου αξίας 135.000 ε
λέσμα
σφορές μέχρι το μεσημέρι της
προσεχούς Τετάρτης, 29 Αυγού
οπου ωντα
σε ποια σχολή ή τμήμα έχουν περάσει
Οι καταστάσεις των επιτυχόντων θα α
αράλλ
ινοποιουνται
Τρίτη 28 Αυγούστου 2018
τι. ν, στις οπ
διατυπωνεται ητως οτι
η κατεδάφιση αμέσως μετά την
παρέλευση 30 ημερών. Συγκεκρι
15 κατασκευές σε εθν
οικαιονται τιποτα
συμφωνα με
Χριστιανοδημοκράτη
Βουλευτη
Πάρνηθα, Πεντέλη και Μέγαρα
20 κατασκευές στο παραλια
μέτωπο Αθηνών-Σουνίου
την προκήουξη του π!ώτου διαγωlleQ1βάλλοντος χαι Ενέργειας στο πλαί
σιο της επιτάχυνσης της κατεδάφισης
3.200 αυθαιρέτων κτισμάτων στην Ατ
Μεγάρων
λιακού μετώπου
Αθηνών-Σουνίου, προχω!ά το υπουογείο
17 κατασκευ
βιότοπο Βουρκάρι
γε!μανός υπουΟγός Οικονομικών
τυμ οδότησε σειρα αντιδράσεωνιση την
Β. Κορκίδης: «Εφτασε και φέτος η ωρα του λογαριασμου
για τις συνεπείς κερδοφόρες επιχειρησεις
αναφορα του πέρι επιστροφης, υπο προ
ποθέσεις, των χε!δών από την αγορά ε
ληνικών ομολόγων στην Ελλάδα.
Αγανάκτηση σ
στές στη Γερμανία προκάλεσε αποστροφή
λεστής από το 29% στο 26% και σταδιακά
επισκευή για να μπορέσει η χώρα μας, αν
ναι ανταγωνιστική με τους συναδέλφου
εντατικοποιήθηκαν από την
ιας αντιστοιχα η «ασφα
ουργού Οικονο
πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυ
γής, Χαθώς και οι προσπάθειες ελέγχου
Ελλάδα ο ορισμός του ΦΠΑ έ
χει αλλοιωθεί χαι, από φόρος προστιθέμε
με τους έμμεσους φόρους θα πρέπει να
ρων. «Στην
με υοθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένους κλάτων εποχιαχων οουστήρι
τατραπει σε προστιθ
ικό τομέα, όπως αναφέ
αναχοινωσ
Το Ε.Β.Ε.Π. υπογράμμι-JEANA
λιμάνι του
ιραιά
μπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή
11ειραιά, αναφοουχά με τη φοροαποφυγή
και τη μειωση της φορολογητέας υ^ης
μηδενιστεί στη Ναυτιλία και τη ΝαυπηγοΣτα χέρια των οικείων δημων το σχέδιο
YId to Μητρο ΠΟΔΙΤΙΚΟ I lap KO EA nyl KOU
εκτο11 1 σει
κατά 400 εκ. ενο
από επιχειρηματική
πίσης δίκαιη κρίνεται για τις μιχρομε.
σαιες επιχειρησεις η αποφαση του Αιμ
βουλίου της Επικρατείας που περιορίζει
τη δυνατότητα της πολιτείας για έλεγχο
OUPYo
τριτη θεση στην
ε δημόσια διαβούλευση δόθηκε στους οικείους δήμους το σχέδιο του υπου!γείου
Πέριβάλλοντος και Ενέργειας για το Μητροπολιτικό ΠάΟΧο Πρασίνου και Αναψυχής
ΕυρωΠη
στην έκταση του πQώην αεροδρομίου στο Ελληνικό
Πρόκειται για μια έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων χαι με την ολοκλήρωσή του θα εί
Όμως όπως σημειώνεται, το σύνολο της
επιχειρηματι>οτητας στη χωρα μας θεω
ρεί ότι, στην μεταμνημονιακή περίοδο, η
των φόρων θα πρέπει να απ
σει άμεση προτεραιότητα του οικονομικού
επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης. Το
ο μεγαλύτερο πάρκο του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας Χαι ένα από τα
Από χωρική άπο ή, βρίσκεται κεντρικά της έχτασης του πρώην αεροδρομίου και θα χαι
Θα είναι προσβάσιμο από όλους, ενώ οι δραστηριότητες που θα φιλοξεν
τε!η ανάπτυξη παγκοσμίως, θα είναι το
μεγαλύ
μεγαλύτερα αστικά πάρκα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
περιβάλλεται από τις πε
στικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές, αγρ
ριοχές πολεοδόμησης και ανάπτυξης, που προβλέπει η επένδυση
γέρμανική εφημερίδα Die Zeit, προβλέποντας μαλιστα οτι «αν συνεχιστει αυτος 0
για αισθητικούς λόγους και αφε
μεταξύ των εχσκαφών και των επιχώσεων. Επιπλέον, η πλήQωση των υδάτι. Ε,
δυνατόν περισσότε
ρες επιχειρήσεις θα
υ προκει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα