Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΤΡΙΤΗ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5532
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

24

ΣΕΛΙΔΕΣ

Πήρε και
Ρουγκάλα η Δόξα
Τέλος της εβδομάδας
τα εισιτήρια διαρκείας

Βεργίνας 51, = Δράμα
Τηλ.: 25210 38041
http:\\www.kokkalidis.gr = e-mail: [email protected]

σελ.: 12

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ∆ΡΑΜΙΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΑ “Χ”

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις
Α

νακοινώθηκαν χθες γύρω
στις 5 το απόγευμα οι βάσεις εισαγωγής για τις σχολές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Oι υποψήφιοι για μια θέση
στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση μπορούν να
μάθουν τις βάσεις εισαγωγής μπαίνοντας στη σελίδα
του
Yπουργείου
Παιδείας results.it.minedu.gov.gr και
πληκτρολογώντας τον προσωπικό τους κωδικό. Eκεί, όσοι
δεν το έχουν κάνει ήδη, θα
μπορούν να μάθουν σε ποια
σχολή έχουν περάσει.
Η αγωνία λοιπόν για χιλιάδες υποψηφίους έχει πλέον τελειώσει και όσοι κατάφεραν να
εισαχθούν στην σχολή της επι-

λογής τους έχουν την αίσθηση
και όχι άδικα ότι επιβραβεύτηκαν οι προσπάθειές τους.

Γεγονός είναι ότι για τα περισσότερα παιδιά η είσοδος
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

δεν είναι μία απλή υπόθεση
για πολλούς λόγους.
σελ.: 6-7

Από εκδοτική εταιρία
ζητείται άτομο
για διανομή εντύπων
Εργασία συνεχής με ασφάλιση.
Απαραίτητο δίπλωμα
οδήγησης μηχανής.
Βιογραφικό στο e-mail:

Οι νέες ειδικότητες
στο Δημόσιο ΙΕΚ Δράμας

[email protected]

σελ.: 9

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]