Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
Ενωση Σκακιστών Καλαμαριάς
Ανοιχτό Πρωτάθλημα Σκάκι Ακαδημιών >>> 7η
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 ΤΦ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1324
Τρίτη 28 Αυγούστου 2018
νας περιφερειακος
σύμβουλος,
υποψήφιος δήμαρχος
στον δήμο
Νεάπολης-Συκεών
Απάντ
ταντήση
15 επιχειρηματιών
στον Αντ!περιφερεια
Κεντρικής
Μακεδονία
αΕΤομένα Βηματα
Εκκλησιαστικές
εκδηλώσεις στη
Θέρμη σήμερα
και αυριο
43 θέσεις εργασίας σε δήμο της Θεσσαλονίκης
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
«Ασημένιο Βέλος»:
Το Τρένο που
θα συνδέει ΑθήναΘεσσαλονίκη
σε 3,5 ώρες
ΠρόσληΨη ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού-καλλιτεχνι-1 νου, συνολικού αριθμού 43|κή διάρκεια σύμβασης
κού- διδακτικού προσωπι- 1 ατόμων ωρομίσθιου εκπαι-1 εννέα και οκτώ μηνών. Η
κού για την λειτουργία! δευτικού - καλλιτεχνικού -Ι υποβολή των αιτήσεων και
Τμημάτων-δραστηριοτήτων διδακτικού προσωπικού για των δικαιολογητικών πρέπει
της επιχείρησης για το σχο- | τις εξής κατά αριθμό ατο-Ινα πραγματοποιηθεί μέσα
λικό έτος 2018-2019 με|μων ειδικότητες, με τα! σε προθεσμία δέκα ημεροσύμβαση εργασίας ιδιωτι-1 αντίστοιχα τυπικά και ειδικά| λογιακών ημερών
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές αποστέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
κού δικαίου ορισμένου χρό-| προσόντα καθώς και χρονι