Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική ΑΤ28η
Αυγούστου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ατσιόγλου:
Κορυφαία nas
του κατ ηστου
Οι "όμηροι"tns εφορίαs και
των ασφαλιστικών ταμείων
«'Ομηροι» του ελλη.
νικού δημοσίου έχουν
καταστεί τουλάχιστον
1,2 εκατομμύρια φοροτου εφάπαξ. Ή και
άλλοι που περιμένουν
ακόμη να τους εκκα
θαρίσουν οριστικά τις
και ασφαλιστικές εισφο350.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες καθώς
προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν επαγ.
Δεδομένου ότι αυτή
η εκκρεμότητα υπάρχει από τον Ιανουάριο
του 2017, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες περιμέ
νουν ότι κάποια στιγμή
θα τους βεβαιωθεί μια
μ α τ ι κ
Η αύξηση του κατωγνωρίζοντας ότι οι
κρατικές υπηρεσίες
οφειλή η οποία θα αντιστοιχεί στο εισόδημα
ακόμη και 2,5 ολόκλη.
ρων μηνών. Υποτίθεται
ότι στο υπουργείο Ερ.
γασίας αναζητούν
τρόπο οι επαγγελμα.
τίες που έχουν κάλυψη
για επικουρικό να πέσουν στα «μαλακά»,
Προς το παρόν, πορεύονται με την αμφιπάσα
μπορεί
στιγμή να τους. Τρο
βήξουν το χαλί κάτω
από τα πόδια Απ τη
μία, οι έχοντες οφειλές άνω των 500 ευρώ
είτε στην εφορία είτε
στον ΕΦΚΑ, έχουν να
αντιμετωπίσουν
δέσμευση του τραπεζικού τους λογαριασμού
η οποία τους αναγκάανά
«Κορυφαία
δέσμευση» μας απέ
νωση της ανάπτυξηςη οποία με τη σειρά
της προϋποθέτει την
προχωρήσει τόσο πολύ
ώστε πλέον να ισχύει
γιατο 67% των οφειλε
κή" πλειοψηφία
όσο το δυνατόν μεγα.
λύτερη αύξηση της
επαγγελματικής δρα.
στηριότητας. η κυβέρ.
τών με χρέη άνω των
500 ευρώ (σ.σ για τους
έχοντες χρέη κάτω
των 500 ευρώ δεν μπο
συνέχεια στην 11
βάζει ρούν να επιβληθούν
προσχώματα και μάλι.
στα χωρίς ουσιαστικ
δημοσιονομικό όφεαναγκαστικά μέτρα)
Αντίθετα, είναι προφα
νής η ζημιά για το δη.
ζει να συναλλάσσονται ξημερώσει τι θα τους Αρχή Δημονε ρτο η εογγελματίας μένας
Πληρώνονται
οι διπλ6s
ασφαλιστιKes εισφορεS
Από την άλλη, υπάρχουνοι επαγγελματίες
στους οποίους δεν
έχει βεβαιωθεί ακόμη
δείς ενημερώνει-για το
τιπρόκειται να γινειμε
μια εκκρεμότητα της
τάξεως των 300 εκατ.
δων δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο σχετικά
με το τι έχει αποδώσει
εισπρακτικά η δέ.
σμευμένο τραπεζικό
λογαριασμό θαεχ
ρήσει να πληρωθεί μ
μετρητά για να μπορέ
σφορά για την κάλυψη
της επικουρισης και
Σε μια περίοδο που το
ζητούμενο είναι η τόκών λογαριασμών η
οποία μάλιστα έχει
πληρώσει επίσης με
Από 70 έωs
το επίδομα
καλούνται να πληρώ
τ°απασχολούμενοι
και ελεύθεροι επαγ. Ι
κριτηρια και ΠρουΠΟθεσε!Syia
τη χορήγηση του
Μαζί με την τρ
Σελίδα 9