Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Αυγούστου
Αριθ. Φύλλου 5595
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Θεσσαλονίκη-Κοζάνη:
Ηλεκτρ°κινούμενη γραμμή
με σηματοδότηση
με κόστος 800 εκ.ευρώ
ΝΕΑΔΙΆ ΚΡΑΤΙΑ
Σελίδα 12
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018
Κυριάκος Μητσοτάκης
Τέλος
στα Γρεβενά
Το πρόγραμμα της επίσκεψής του
Σελίδα 4
στην αγωνία των υΠΟΨηφίων
Σήμερα ονακονίνοντα
θα μηορέοουν να δουν
results.it.minedu.gov.gr
ενώ θα αναρηθούν και στα Λύκεια
tns xapas.
Όμηροι της Εφορίας και
των Ασφαλιστικών Ταμείων
Σελίδα 13
41,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι και περισσότεροι
ar0 350.000 ελεύθεροι επαγγελματίες
Αποτελέσματα
κλήρωσης κυπέλλου
ΕΠΣ Κοζάνης
2018 2019
κλείδωσαν"
ενοικιου
Σελίδα 5
τα κριτήρια
το επίδομα
ΑΠΟΨ ΕΙΣ
Οκτώ χρόνια,
ούτε μια ιδέα
Όλα τα κριτήρια (εισοδη
ματικά και περιουσιακά)
nou καθορίζουν τον τρόΠΟ
χορήγησης του
στέγασης σε πάνω α
500.000 ωφελούμενα νο.
κοκυριά, δημοσιεύθηκαν
και επίσημα. στο Εθνικό
Να παραδεχθούμε ότι το χτύπημα της πτώχευσης
ήταν τόσο βαρύ ώστε ναμας αφήσει άφωνους; Να το
παραδεχθούμε. Να παραδεχθούμε ότι η ποιότητα του
πολιτικού μας προσωτικού υπήρξε τέτοια ώστε να μην
ακουστεί. όλ' αυτά τα χρόνια, ούτε μια ιδέα γιαΤην
Ελλάδα; Να το Ταραδεχθούμε κι αυτό. Να napaδεχ.
θούμε ότι ο λεγόμενος "πνευματικός κόσμος" επέ.
δειξε μια πρωτοφανή στειρότητα; Να το
ηραδεχθούμε. Ταυτισμένος ως επ το πλείστον με
την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, κοινώς φοβισμένος
ΟΠως ο τελευταίος δημόσιος υπάλληλος, ενδιαφέρ.
Τυπογραφείο.
Με βάση την κοινή
υπουργική απόφαση. Το
-Χρονοδιάγραμμα" έναρξης του rp°γράμματος.
ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ rp°κειται να
διατεθούν 600 εκατ. ευρώ
ια την. κάλυψη.nooou
υς 70-210 ευρώ σε 01.
θηκε μόνον για την εηβίωσή του.
κογένειες με εισόδημα eos
24.000 ευρω.
συνέχεια στη οελίδ04
Σελίδα 6