Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοτήρ α-Ε δότροα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ,
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οδος Β (1974)"
Ap. 96a06880-11.695 0 50€
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
arxatpouHs όλου: Tous επιτυχόντες του Νομού
Aparas ra την ε16αγωγή τους 6Την Τριτοβά4ma
Γιάννης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Αρμεν 17. Δράμα τηλ. 2521057467 Kv. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr
Από 20 Δεκεμβρίου 2018 η χιονοδρομική περίοδος για το Φαλακρό
Ενισχυμένη η χρηματοδότηση φέτος
από την Περιφέρεια ΑΜΘ για
το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού
ΣΤις 247.000 ευρώ η συνολική πίστωση για τη περίοδο 2018-2019
Σοβαρό τροχαίοχθες
Ηές δος από
ημόνια
Το απόγευμα στη Δράμα
| Αλέξης Τσίπρας,
ο Έλληνας Μωυσής
| τον Εβραίων
Τον Evdyy λου Χ. Μαρινόπουλου
Ν ΚΑΙ Ενα ακόμα καλοκαίρι, καλό
cal να σκεφτόμαστε και π θα γίνει
ΦΩΤΟ Π.T
μένα, το ατύχημα συέ στο δράκο
προς τους TaEjάρχες, λίγο μετά το
2019 για το Χονοδρομκό Κέντρο Φαλοκρού 'Han, όλοι λίγο-πολύ νωρί ουμε
με τα όσα έγιναν γνωστά ο οδιγός
λείο. Οι Εβραίοιήθελαν να φύγουν
περυσινή χαμεριή περίοδο 2017-2018,
από την δουλεία. Ο Φαραώ όμως apμενο χώρο και προσε«p0υσε σε δένκαθώς η χρηματοδότηρη ήταν ελλτής.
Η περυσιή χευρνή περίοδος, ήταν
αρκετά δύσκολη για πολλούς και δαρ6ρους λόγου. Στην αρκή της περιδου
για την χαμηλή χοάτωοη, αλλά και για
τηχαμηλή χρηματοδότηση, καθώς γιαξ8ώημα δόθηκαν 74000 ευρώ, προκεμ
οφόρο του ΕΚΑΒ και όχματης Πυκάλεσαν τον θεό των Εβραίων να τιροσβεστικής προκαμένου να απεγ
pépave βαριά τραματοέως στο
Η Τροχαία Δράας epeva τα
οτέρατα και σημεία», για να αναγκα
ΜΕ ρι στΥμης όμως φαίνετα πως έγινε κατανοητό ar' Era φ τος, το η pgep a Συμ ο λιο Α. Μακεδονίας
όλους, ότι αν δο"to a χήμα στο Φαλοκρό, το Χοοδρο--epom, rupe απόφαση για μια καλύτερη χρηματοδομιο δεν μπορΕί να δουλάι σωστά τηση.
τόκων κλπ Me άλλα λόγια οι
Δυσοσμια
εστια
μολυνσεω
|κοινώς ο θεός τούς άλλαξε τα φώτα
Και τότε ο Φαραώ εκών άουν αναγΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 12€
από τα λιμνάζοντα ύδατα
στη γέφυρα Αντιγόνου
aTTO Ta
Μπροστά το Μαφήσει νασωουν
λιάδες Εβραίοι. Εμπόδιο κανένα
θάλασσα έγινε ξηρά το νερό σχί
ριούσιος λαός τού Ισραήλ. Γα να μη
στην γη Χαναάν. Ψυμί, μέλι, γάλα,
péac, φρούτα, άτι επιθυμεί η ψυχή
ooul Me) άλος ηγέτης ο Μωυσής! Με
μεΥάλο μέρος της πό
Διατρέχει όλη την οδό
Υόφυρα Ζώνκε στην Ατου από την Αίγυπτο
ΔιασκΕυή-Σκηνοθισία: ΑΛΕ ΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ
γη Χαναάν, την χώρα του πλούτου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ |
ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣΙ
APAMA
Ya Βαρβλη
της π8ΦΩΤΟ Π .T
ροχής βρίσκεται στηΥΟυρας Arttyoou, eβλημα παραμένο. ΔυPTIE 21.30
μέρος των υδάτων που λύνσεως
κατεβάζει, όταν κατεβά. Αναγνώστης μας er NEE nOFE LONEIC TPACOAN- RAINTICKET 6945126051
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Χορηγός Επικοινωνίας
Πρωτος Τύπος Δρ μας
θως το νερό είνα κα το σίγουρο ενα ότι
Μασμανίδης
pomp on mome
ΝΕΟΣΑΕΟΝΊΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64TOMON
Dr. ΦίλιπποςΠ.Δεμιρ πουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντε8ou
[email protected]
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Χώρος ψεκάζετα μέσω
Τηλ. 2521300628, κιν
6947778803
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα