Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Τραγικό τέλος
«Εφυγε» ο Μανιάτης
ακαδημαϊκός
Γ. Σκαλκέας > σελ 8
κέντρισαν το ενδιαφέρον
οι φετινές εκδηλώσεις
στην Αγόριανη >σελ 10
| B.Ano τολάκου-Τσιανάκα > σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 | Έτος 23° | Αριθμός 5468] Tun φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Πήρε θέση για το πολύκροτο θέμα το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Ανακοινώθηκαν
«Παραμονή Νοσηλευτικής 10ωνσειςλλο δικών
με αναβάθμιση Νοσοκομείου» ατο Εξετάσεων καλώς
εξετασεων
τέλος στην αγωνία για χλιό.
δες υπομηφίους των
Αποκλείει την απομάκρυνση του τμήματος από τη Σπάρτη ο ΣΥΡΙΖΑ
το απόγευμα της Δευτέρας
27/8 ανακοινώθηκαν από το
ΥΠουργείο Παιδείας τα α
λέσματα για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να πληροφορούνται
τα αποτελέσματα μέσω της
ιστοσελίδας του ΥΠΟυργείου
http//results.it.minedu.gov.gr
οκταψήφιο κωδικό αριθμό
τους. Β) τα τέσσερα αρχικά
γράμματα των ηροσωηικών
τους στοιχείων [Ειώνυμο .
Πατρώνυμο
κΦούντωσε» ξανά το τελευταίο
διάστημα η συζήτηση και τα σενάρια αναφορικά με το μέλλον
του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Πελ0novnσου nou εδρεύει στη Σηάρτη. Κι
αυτό. καθώς Πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου nou επικολονται εσεις της ουνέλευσης
του τμήματος, καθώς και η πε.
ριρρέουσα φημολογία. εμφανί.
ζουν Πιθανή τη μετακίνηση και
λειτουργία του τμήματος στη
Ταυτόχρονο, τα αποτελέ
ηλεκτρονικό στις Διευθύνσεις
φυσικά έχει άποψη. nonoia | Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευεδράζεται στην εξέταση των αν- on, n°κειμένου ναπροωθηθούν στα σχολεία
ευθύνης τους για να εκτυπω.
θούν καταστάσεις των επιτυ- χόντων Που θα αναρτηθούν
δευσης αλλά και της Υγείας, δεν! στα Λύκεια σήμερα Τρίτη
επιδέχονται τέτοιου είδους na 28 Διευκο εται ότι οικολαιάς κοπής στρεβλώσεις» το- Ι ταστάσεις nou θα αναρτηθούν
νίζει η διοίκηση του ΓΝ στο Λύκεια θα περιέχουν
μόνο τον καδικό κάθε uno.
Ψηφιου και τα στοιχεια της
επιτυχίας του και όχι τα ονογειτονική Τρίπολη το ηροσεχές
διάστημα.
Πάντως, αναφορικά με το
θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Γενικού Νοσοκομείου Λοκωνίας στη συγκαλούμενη-uno
του Προέδρου του-έκτακτη συνεδρίαση Που ΠραγματοΠοήθηκε στις 21 2018, ενόψει
των δημοσιευμάτων-συζητή.
σευναναφορικά με το μέλλον
της Νοσηλευτικής και μετά από
διαλογική συζήτηση των μελών
του, ανακοίνωσε τα εξής: «Το
τελευταίο διάστημα. έχει ενταθεί
ο δημόσιος διάλογος περί το
μέλλον της Νοσηλευτικής Σχολής του ΠΑ.ΠΕΛ με έδρα την
Σπάρτη, και η πρόσφατη απόφαση του Τμήματος. σηματοδοτεί τη θέληση του
Πανεη στη ου, την κατεύθυνση
προς την οποία επιθυμούν να
κινηθούν οι εξελίξεις Προφα.
νώς και εξ αντικειμένου, το Γ.Ν
Λακωνίας Πρέπει να έχει και
τικειμενικων δεδομένων και όχ.
μικροηολιτικών σκοπιμοτήτων
an. onou και αν Προέρχοντα.
αφού και τα δυο αλληλοεμπλε.
κόμενα ζητήματα. της εκπαί
Λακωνίας.
συνέχεια σελ.9 |
Μέσω του Προγράμματος «φιλάΔημος ΙΙ»
μαστικό στοιχεία του.
Απαραίτητα έργα σε σχολεία
εξασφάλισε ο Δ. Σπάρτης
Επίσης, Χθες Δευτέρα εηρόκειτο να ανακοινωθούν τα
νων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές
Εγκρίθηκε και η προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού
αλλογενών (αποφοίτων Αυκείων εκτός Ε.Ε.) και των
| an0φοίτων Λυκείων ή αντίOncos εηισημαίνει ο Δήμος
Enaprnc, στόχος των Παρεμβά.
σεων είναι η Βελτίωση των στοχων σχολείων Κρατώνυποδομών της Α/Βάθμιας και | Μελών της ΕΕ. Τα ανωτέρω
Β/Βάθμιας εκπαίδευσης και n | an°τελέσματα θα αναρτηθούν
αναβάθμιση της Ποιότητας των 1 στην ίδια ιστοσελίδα του
παρεχόμενων υπηρεσιών στον | YnoupYEtou.
τομέα της εκπαίδευσης και κατ'
επέκταση της Ποιότητας ζωής
τον νέον, στην περιοχή του
ηκε η ηρόταση του
Δήμου Σπάρτης για χρηματοδόmon, από το πρόγραμμα «φιλόΔημος ΙΙ», του έργου
«Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αυλειων χώρων
», συνολικού Προϋπολογισμού
190.000 ευρώ (164.700,00€
Η Περικοπή
25.300,00 € ίδιοι πόροι Δήμου
σύμφωνα με την απόφαση του
των συντάξεων
του Παναγιώτη Τζουνάκου
συνέχεια σελ.8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα