Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΡΙΤΗ

τώρα!

28

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ,
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4923/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «ΧΑΡΤΙ» ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο γραµµατέας Σκουρλέτης φέρνει ανασχηµατισµό
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΣΕΛ. 3

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ετίµησε
το Σχήµα της
ΣΕΛ. 18

11 π.µ. ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ΗΛ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ

Αποχαιρετούν
τον αγαπητό
δάσκαλο
ΣΕΛ. 18

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΜΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ
ΣΤΟ ΖΑΒΛΑΝΙ

Άνοιξαν φτερά

οι µαθητές της Αχαΐας
ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ «Γ»
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΣΕΛ. 2, 5-13

Η ΜΠΟΡΑ ΕΦΕΡΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Απειλούσε να πέσει
από την ταράτσα!

Άνοιξαν

ΣΕΛ. 19

οι ουρανοί,
ποτάµια οι δρόµοι

ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΥΦΗΣ

Tης κακοµοίρας
σε γάµο
στην Πάτρα!

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 19

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 35 ΕΚ. ΕΥΡΩ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ»

Πάνω από 1.000 παιδιά
εκτός σταθµών!

«Αιµοδοσία»
σε επιχειρήσεις

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 15

2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]