Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ËÁÊÙ
ÍÉÊÁ
ôïõ Ãéþñãïõ Áëåîüðïõëïõ

ÓÁÂÂÁÔÏ 25 - ÊÕÑÉÁÊÇ 26 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.606 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο κατήγγειλε ο Μαρξ.
Αυτό έγινε τσιτάτο για προσπόριση
συµπάθειας από τους εκµεταλλευόµενους και αδικηµένους του συστήµατος.
Οι αδικηµένοι είναι πάντα πολλοί, ενώ
οι αδικούντες και εκµεταλλευτές είναι
πάντα λίγοι.
Είναι πάντα λίγοι και ευπροσάρµοστοι αφού βρίσκουν πάντα τρόπους να
«αξιοποιήσουν» κάθε περίσταση ακόµα
και την πιο οδυνηρή. Εδώ δεν µιλάµε για
τους οργανωµένους εκµεταλλευτές των
µεγάλων οικονοµικών τραστ ή ακόµα
και κρατικών φορέων, που µε την περιβολή της εξουσίας, εκµεταλλεύονται
οµάδες πολιτών ή και ολόκληρους λαούς.
Αυτούς τους ξέρουµε, τους καταγγέλλουµε και τους δείχνουµε µε το δάχτυλο, άσχετα αν δεν πετυχαίνουµε να τους

Ï ëýêïò óôçí
áíáìðïõìðïýëá…
σταµατήσουµε αφού αυτοί είναι το ίδιο
το σύστηµα. Τουλάχιστον όµως εκτονωνόµαστε.
Εδώ µιλάµε για τους «ελεύθερους σκοπευτές» που µπορεί να είναι αφανείς ή
ακόµα και επιφανείς «υπεράνω υποψίας» όπως λέµε.
Αυτοί είναι οι κυνικοί και οι αδίστακτοι, µε προβιά αλληλεγγύης και βαρύγδουπους τίτλους που πολλές φορές τιµούνται και από την Πολιτεία.
Ερέθισµα για αυτές τις σκέψεις, είναι
η συγκρότηση διαφόρων «συλλογικοτή-

των» στο όνοµα της προσφοράς στους
πυρόπληκτους της Αττικής. Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί δίπλα σε αγνά και
ανιδιοτελή ανθρωπιστικά κινήµατα, παρεισφύουν και οι πονηροί, οι λύκοι που
στην αναµπουµπούλα χαίρονται.
Έχουµε πολλά προηγούµενα, αλλά ας
σταθούµε σε δυο καραµπινάτα περιστατικά. Το ένα είναι: αυτό που έγινε στην
UNICEF πρόσφατα και το άλλο που έχει
οµοιότητες µε τα όσα γίνονται σήµερα,
το περίφηµο «ταµείο Μολυβιάτη» στο
όνοµα της βοήθειας των πυροπλήκτων

της Ηλείας το 2007. Κάποια εκατοµµύρια
ευρώ µαζεύτηκαν τότε και στους πυρόπληκτους δεν ξέρουµε τι και αν έφτασε.
Το πρόβληµα, δεν είναι µόνο, ότι µπορεί να χαθεί, να «φαγωθεί» ο οβολός του
κάθε καλοπροαίρετου, το πέπλο δυσπιστίας που µπορεί να πέσει πάνω και σε
κάθε τίµια προσπάθεια, που ευτυχώς
υπάρχουν και τέτοιες, µε ανυπολόγιστη
ζηµιά στο κοινωνικό σώµα.
Η πολιτεία που δεν µπόρεσε να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους στην
Αττική, ας τους προφυλάξει έστω µεταθανάτια από την ηθική τυµβωρυχία,
αποµονώνοντας τις µαϊµού ανθρωπιστικές κινήσεις. Αν δεν µπορεί ούτε αυτό,
τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης και δεν µπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ αφού µε την φωτιά
αποδείχτηκε ως ΑΣΥΝΤΑΚΤΗ και δυστυχώς επικίνδυνη.

ÓÅ ÁÐÏÃÍÙÓÇ ÏÉ ÇËÉÊÉÙÌÅÍÏÉ
Åîáñóç ç åãêëçìáôéêüôçôá óôçí ðåñéï÷Þ - ÍÝá åéóâïëÞ ëçóôþí óå óðßôé ðëçóßïí ôïõ ÔÅÉ Ðáôñþí - Áóêçóáí âßá óå ìåãÜëçò
çëéêßáò ãõíáßêá, ãéá íá ôçò áðïóðÜóïõí 50 åõñþ êáé ìéá ÷ñõóÞ áëõóßäá ìå óôáõñü - Ðáíïìïéüôõðï ðåñéóôáôéêü óôï Áãñßíéï
Δικογραφία σχηµατίστηκε, από τους αστυνοµικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, για ληστεία σε βάρος αγνώστων δραστών, οι οποίοι, προχθές τα ξηµερώµατα, εισήλθαν σε οικία, που διαµένει ηλικιωµένη γυναίκα και µε άσκησης σωµατικής βίας, της αφαίρεσαν το
χρηµατικό ποσό των 50 ευρώ και µια χρυσή αλυσίδα µε
σταυρό.
Το περιστατικό σηµειώθηκε στην περιοχή κοντά στα
ΤΕΙ της Πάτρας. Παραλλήλως, συνελήφθη, προχθές το
βράδυ, στο Αγρίνιο, ένας 48χρονος, διότι εισήλθε από
ανασφάλιστη πόρτα σε οικία 47χρονης και αφαίρεσε το
χρηµατικό ποσό των 380 ευρώ και 20 ναρκωτικά δισκία,

ενώ στη συνέχεια της προκάλεσε σωµατική βλάβη, χτυπώντας την µε κανάτα στο κεφάλι.
Ως γνωστόν, τα κρούσµατα ληστειών έχουν αυξηθεί
εσχάτως στην περιοχή.
Υπενθυµίζεται ότι, προ ηµερών, δύο ηλικιωµένοι έζησαν τον τρόµο µέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή
των Βραχνεΐκων, όταν ληστές εισέβαλαν και τους χτύπησαν ανελέητα, προκειµένου να τους δώσουν χρήµατα
και κοσµήµατα. Και φυσικά κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει
τη ληστεία µετά φόνου στο κέντρο της Πάτρας στην οδό
Γούναρη, όπου για µερικά κοσµήµατα ο δράστης σκότωσε την Φούλα Παπανδρέου.

ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÏÓ ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÓ
ÓÔÇ ×ÙÑÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÉÏ ÔÏÕ ÍÅÉËÏÕ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Ανησυχία προκαλούν οι έντεκα νεκροί από τον ιό του
Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ενώ τα κρούσµατα έχουν
ήδη ξεπεράσει τα 100. Συγκεκριµένα, κατά το τελευταίο
χρονικό διάστηµα οι θάνατοι από τη νόσο ανέρχονται
σε 11, σε σύνολο 107 δηλωθέντων κρουσµάτων, ενώ 19
άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία της χώρας µε
συµπτώµατα της νόσου, εκ των οποίων οι 6 σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ιό του Δυτικού
Νείλου: Με ποια συµπτώµατα εκδηλώνεται και πώς θα
προστατευτείτε.
Τι έχει αλλάξει και τι φοβούνται οι επιστήµονες, στο
σχετικό ρεπορτάζ στις σελίδες 6-7