Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 25.08.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6106
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Λο ομοτίβα ανάπτυξης η φαΟιακευτική βιομηχανία
Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στη μεταποίηση
Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμο- Ι
Συγχωνεύσεις
στον νομο
Αττικής
αποφασισε
συμβάλει
στη σταθεροποιηση του οικονομικου
πλαισίου, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ. Πώς διαμορφώνεται
η εικονα στη μεταποιηση
ΚΟ ΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΟ
FOUNDATION OF ECONOMIC
Νέα βελτίωση τον επιχειρηματιχον προσδοκιών στη Βιομηχανία χαταγρά4ει για τον Ιούλιο το ΙΟΒΕ. Όπως μάλιστα
σημειώνει τον συγκεκριμένο μήνα ευθυΥΟαμμίζεται με το
σύνολο του δείκτη οικονομιχού κλίματος και την καταναλωτικη εμπιστοσυνη, οπου χαταγραq εται αναχαμψη
USTRIAL RESEARCH
η ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνει
αποτε εσ
Χυοτογράφήθη αν» τα
επικινουνα σημεια του
00ειου Οδικού Άξονα Κοίτη
ολοκλή!00ση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής
χωρις εκπληξεις και οι αποφασεις για το μετα-μνημονιακο
π αισιο εποπτειας συμβα/ουν στη σταθεροποιηση του οικονομι ού πλαισίου και επιτρέπουν τη βελτώση τον προσδοΧιων σε τμηματα της ουΧονομιας.
εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω
συ κέντροσης των ανθρ οτινον χαι
υλιχών πΟΟον σε ενισχυμένες
μιχού
ελεγκτιχον υπηρεσιων της
Αττιχής, οι εξής γειτονικές Δ.Ο.Υ:
Από 08/10/2018:
Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, στη
Φρένο
Fraport στα σχέδια
για νέο αεροδρόμιο
σελσυνεργαστηρέτηση το μτολιτών.
σε συνεργασία με το Δήμο Νέου
Ηρακλείου, θα λειτουργήσει Γραφ
είο Εξυπηρέτησης φορολογου,με
νον (Γ.ΕΦ.) σε χτίριο που θα διαθΈνα ακόμα βήμα για την αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης αποτελεί η έγουση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης της έκθε
σης εκτίμησης έργου, με τις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, στο πλαίσιο της «Μελέτης Οδικής Ασφάλειας
Χωρίς την Fraport φαίνεται
πως λογάριαζε ο ποωθυποugγός Αλ. Τσίπρας ο οποίος
κατά την επίσκεψή του στην
Κάλυμνο, στις αΟχες του
έτους, είχε αναφέρει πως η
κυβέρνηση θα εξετάσει τη
δυνατότητα επέκτασης ή
μεταφοράς του αεροδρομίου
Κόνσολα, το αεροδ?όμιο δε
μπορεί να μεταφερθεί σε
αλλη θεση καθώς θα παρά
βιαστεί η λεγόμενη «Πέρ.
ιοχή Αποκλειστι κότητας»
που €χει η γέρμανική
Fraport, με βάση τη σύμβαση
παραχώρησης τον 14 περιφερειακών αεροδρομίων στα
οποία περιλαιβάνεται και το
αεροδρόμιο της Κω. Μπορεί
πιθανώς να εξεταστεί μόνο
αναβάθμιση του υφιστάμενου αεροδρομίου, πάλι με
τον φόβο της σύμβασης παρ.
αχώρησης.
Η Δ.Ο.Υ. 1., 11ειραιά, στη Δ.Ο.Υ. Α
ειραιά.
Από 22/10/2018
Η Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, στη Δ.Ο.Υ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΚ, στην υποβληθείσα
έκθεση εντοπίσθηκαν οι περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας κατά μήχος του υφιστάμενου Βόρειου Οδικού
Αξονα μετά από επεξεργασία στοιχείων των ατυχημάτων
από τους εμπλεκόμενους φορείς (Τροχαία ΒΟΑΚ, OAK,
Il Δ.Ο.Υ. Δ. Πειραιά, στη Δ.Ο.Υ. Ε,
Πειραιά.
εοειακές
Όπως προκύπτει από απάνς και μετα.
4 κριτήρι
διοικητή της Υπηρ
τηση του
παυουν να
εσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) Κων/νου Λιντζεράκου σε ερώτηση του βουλευοεχανήσων της ΝΔ Μ.
Νέου Ηραχλείου, Γ' Πειραιά, ΣΤ
κινδυνότητα λόγω και της καταγραφής των περισσοτέ!ων ατυχημάτων
διότητα παρακολούθησης και διεκαίωσης
υτοθέσεων αυτον περιέρχεται στις
Δ.Ο. Y., στις οποίες συ ονεύονται,