Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΣΕΕ: Επιστολή στην Ε. Κουντουρά για ενδυνάμωση σύνδεσης εμπορίου με τουρισμό >>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5296 Σάββατο 25.08.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Τράπεζα
TITAN
>>> Τελ.
Ολοκληρώθηκε η πώληση του Hygeia
Hospital Tirana
Γιατί αύξησε τη συμμετοχή του
στη θυγατρική της Τουρκίας
συμφωνια με το
pollo
για κόκκινα
δάνεια
110101 ξενοι τουριστες
Global
Management LLC είναι ο
για να αγοράσει χαρτοφυ
χιο μη εξυπηρετούμενων
οανειων που πωΛειται ατο
ωνα το Bloomberg το οποίο
επικα/ ειται ατομα που
γνωρίζουν
μεταδίδει ο Φιλελεύθερος.
ειδήσεων αναφερ
TQou και το
επενδυτικό ταμείο Apollo
διεξάγουν συνομιλίες στο
Λονδίνο για να ολοκ
νομούς
ΜΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗ (01 C) ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΑΠΟ ΠΣ 5 ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ιανουάριο<-Ιούνιος & Ιούνιος 2018
Προκήρυξη ΕΟΠΥΥ
για 81 θέσεις φαρμακοποιών
δισεκατομμυρίων. Εκπο
ποζ του επε νουτιχου ταμειου
αρνήθηκε να σχολιάσει το
Σημει(1)νει, οτι τα αμεριχανι
κά ταμεία ενδιαφέρονται για
οιουσιακά στοιχεία της
Νότιας Ευρώπης, με το Lone
Star να αποχτά τον περασμέ
νο Ιούνιο 1
Σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιοτικού δ καίου ορισμενου χρόνου
81 q αρμακοποιών χαι 134 γιατρών,
τροχώρεί ο ΕΟΠΥΥ, όπως
μεταδίδει το ia tronet.gr
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγε
λματος φαρμακοποιού ή βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσχηση του επαγγέλματος του αρμακοποιού
σπανικό χ
λιον δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όπως αναφέρεται σε προκήρυξη
που αναρτήθηκε την Πέμπτη από τον
πρόεδρο του Οργανισμού Σοτήρη
Μπερσιμη, οι 215 επαγγελματίες θα
καλύψουν εποχ κές ή παροδικές
ανάγκες της κεντριχής υπηρεσίας
χαι των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ που εδρ
Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνιχού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτον Σπουδών Επιλογης (ΙΙΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπης ή
ισότιμο τίτλο σχολων της ημεδαπης η
αλλοδαπης, αντίστοιχης ειδικότητας
άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋπο
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
άδεια ειδιχόητας, βεβάίοση ιδιότι
201iq)ωνα με το Bloomberg
παρά την έντονη οικονομική
ανάκαμψη της Κύπρου
καθηλωμένη κάτω από τα 500 ευρώ η μέση δαπάνη, παρά
την αυ ηση τον συνολιχον εισπραξε(ov. 1100βληματισμος
απο τη μευση που κατεγραφη τον Ιουνιο Ποσα οδεψαν
στο α' εξάμηνο
α α ap l I r oro τα
ΜΕΔ εξακολουθούν να επι,
ο οι επισχεπτες απο τις πεντε χυριες αγορες.
μποδίζουν τη σημα
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας,
Κορινθίας, Κοζάνης, Λέσβου, Χίου,
ικονομικής 1
Η έΕοδος της Ελλάδας από
ευρωστει0xc των νοικοκυριων
και των επιχειρήσεων, ανέ
έρε το Διεθνές Νομισματιο
Ταμείο τον περασμένο
ργολίδα
την εποχη των προγραμμα
νανίας. Κυκλάδων. Έβρου, Αχαΐας,
Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Λάρισας.
εκπλήρωση
άσκησης υπηρεσίας υπαίθου
υποχρεωτικής
ατικό
τον διάσοσης βρίσκει τον Αυτό προκύπτει από την
τουρισμό με ένα πελατ ολό- επεξεργασία των στοιχείων
γιο του συγχροτείται από ταξιδιωτικού ισοζυγίου που
ξενους επισκεπτες οι οποιοι
ξοδευουν περι τα 650 ευρω
για να ταξιδέψουν στη χώρα
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν εντός δέχα ημερών τις αιτήσεις
Η ανυτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτη είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόOu
οημοσιευσε η
Ελλαδας και αφοοουν στο
πρώτο εξάμηνο της χρονιάς
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαι
απεζα της
πει να οιαθετοι
Πτυχιο ή δίπλωμα φαρμακευτικής
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
τέραιότητα στη
μείωση των
δών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαολών της ημε
ιμο τ