Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το κατά Λουκάν
Τίτου αποστόλου, truaKonou ropTuvns κρητης
Σελήνη 15 ημερών Ανατολή ήλίου 6 49. Δύος 805
Lilymo25. ki euraaj 26
Αύγουστου 2018
Αριθμ. φόλ, 41 135I"Ετος 1420V
Τιμή 1,50 (με τήν προσφορά 4e
Λουκά Παηοδημο κατά τήν διapKea
ένός κλειστού γεύματος πό Τουήνου. Μος άνΖΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
τόματα n
med Oral oto r μας και δ στο
S20α απε 'ασεων
χες οέ νενικές γραμμές. Αν ®ai ή θητεία Του ώς
για εγκληματίες
ήν tepi tten
Από τήν Μυρτιο τής Πάρου μέχρι τον Ν. Μουστάκα
10 Με
γική auyxpότηση κυβέρνησης συνασπισμου
aaalann. A601 mcewavnes
euticha ytnoon atsines
Τους έρω άκουσει
χρονο στην Ε ana za aulanvcon anou rtmw στην Ευ
wovtu; to Ράνο
tuua anvL
σε-όχι
αλλά προσ cox:
tr.naw apn
τηνικό είναι τ00eua Οταν ένας άριστερός προtoD
Υπάρχει μέθοδος
σε αυτή την τρέλλα
ού Τηλέμαχου Μαράτου
ατωτατου επιπεοον
Oi έξαγγελίες .Τουτρα άπό τήν Σύρο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ tpiv από
Δημιουργική έπανεκκίνησις
Ο στόχος του ΜητσοτάΧΙ
Βεβαίως δεν είναι άνάγκη νά ξέρετε
αυti nentu ood olid or a
pun mmi
oErigog Meenougnis