Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

25

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4921/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ
ΚΤΗΡΙΑ

ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συµφωνούν,
διαφωνώντας
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕΛ. 4

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ «ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΣΤΟ TAXIS

Βάζουν το χέρι

Τα «καταφύγια»
της φωτιάς
ΣΕΛ. 5

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Κι άλλη
«έφοδος»
για 50 ευρώ!

στην τσέπη οι Πατρινοί
n ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ:
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ
ΤΟ ΧΘΕΣ

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ,
ΣΕ ΠΟΙΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η χώρα
χρειάζεται
δηµιουργική
επανεκκίνηση

ΣΕΛ. 3

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ... 2015
ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

Α Θ Λ Η ΤΙ Σ ΜΟ Σ

ΕΠΟ: ΜΠΑΡΑΖ
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Νηνεµία
µετά το
«µπάχαλο»
ΞΕΚΙΝΑΕΙ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ,
ΠΑΡΑ ΤΙΣ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Παράκτιοι
Μεσογειακοί:
Η πρώτη
εκδήλωση
ΣΕΛ. 15-20