Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

28oC, 8.00 μ.μ.

25oC - Υγρασία 73%-88% - Άνεμοι: ΝΔ - ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:49 - Δύση ηλίου: 20:05

€0.80

Óõìöùíßá Íï 7, ËÝíéíãêñáíô, ôïõ Íôìßôñé Óïóôáêüâéôò
Κι ενώ η οικονομική ανάκαμψη χρειάζεται σφριγηλό και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα και δημόσιες επενδύσεις σε καίριους τομείς, συνεχίζεται η αφαίμαξη πηγών και πόρων του ελληνικού σχηματισμού, κατά τα συμφωνηθέντα τη μνημονιακή εποχή, που βεβαίως και έχει πλέον
παρέλθει! Έτσι, όπως πολλάκις έχει ανακοινωθεί, και η διαχείριση της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, προετοιμάζεται να σαλπάρει σπό την εταιρεία του ΤΑΙΠΕΔ (ΟΛΚΕ) για ιδιωτικά χέρια. Υπενθυμίζεται πως το αεροδρόμιο βρίσκεται στην γερμανικής πλειοψηφίας κοινοπραξία,
οι μαρίνες, μαζί και των Γουβιών, στην τουρκική Ντόγκους κοκ. Η εξελισσόμενη διαδικασία αποτελούσε πρόβλεψη και προτροπή των ευρωπαϊκών Συνθηκών και «μεσοπρόθεσμων» αποφάσεων, στις οποίες προσαρμόστηκαν οι μνημονιακές Συμβάσεις και όχι το αντίθετο. 3 >>

Σάββατο 25 Αυγούστου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4711

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Óôïí ÓÕÄÉÓÁ ç «ëõðçôåñÞ»
Άγνωστο αν ο
Σύνδεσμος επιδιώξει
να αποζημιωθεί από
τον εργολάβο!

Ìïôïðïñåßá äéáìáñôõñßáò ãéá ôá ÌÁÔ óôç Ëåõêßììç

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πρόσφατο απαντητικό του υπόμνημα ο
Σύνδεσμος αποδίδει την πλημμελή του λειτουργία σε σχέση
με τη μεταφορά και εναπόθεση
των δεμάτων στα Μεσοράχια.
Δεν λέει μια κουβέντα για την
εργολήπτρια εταιρεία, που σχετίζεται με το έργο και βαρύνεται αντικειμενικά.
Σελίδα 7>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το βραδάκι της Παρασκευής έφτασε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης η μοτοπορεία που διοργάνωσε η «Λαϊκή Συνέλευση Λευκίμμης» ως αντίδραση στη χρήση της εγκατάστασης διαχείρισης των σκουπιδιών στα Μεσοράχια, και της παρουσίας των ΜΑΤ στην Λευκίμμη.

10473 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το 3μερο απ’το λιμάνι ¼óá åßðå
ÓÜââáôï 25.8
Oceana: 07:00 - 16:00
ÅðéâÜôåò: 2.272
Oosterdam: 08:00 - 18:00
ÅðéâÜôåò: 2.250
ÊõñéáêÞ 26.8
Costa Neorivera: 07:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 1.498
Norwegian Spirit:
11:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 2.018
ÄåõôÝñá 27.8
Rhapsody of the seas:
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435

ï ÊõñéÜêïò
ÌçôóïôÜêçò áðü
ôçí ÆÜêõíèï 6>>

Ðáñïõóßá ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ
Åëëçíéêïý Åñõèñïý Óôáõñïý ç
ðáñáëáâÞ ôïõ íÝïõ êôçñßïõ 5>>
ÏëïêëçñùìÝíç
ðñüôáóç ãéá
ôç ÌåóáéùíéêÞ
ðüëç ôçò Ñüäïõ 8>>

Το Πορτέλλο στο Π. Φρούριο 9>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα