Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27 114
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Εκκαθάριση στις ελληνικές
Η στα εροποίηση
στην ιουρκια
εννοει τα εηηηνικα
ouonova
επιχειρησεις
Υψηλότερα πρότυπα Υια την προστασία των μικρομετόχων προτείνει το Reuters
ν ελληνικω
γων, καθώς οι επενδυτές χαιρετίζουν τη
σταθεροποίηση της κατάστασης στη γει
ι ανεξάρτητο
νώ απαγορεύθηκε στους πελάτες
αποκλιμάκωση βαίνουν οι αποδό
πελάτες δεν έχουν αλλάξει
την συμπεριφορά τ
ρείες ελέγχονται από τους μεγα
λ°μετόχους και στα διοικητικά
συμβούλια δεν περιλαμ
ανεξάρτητα ή έμπειρα μέλη
και για την Ελλάδα.
βάνονται
1,4 μονάδα βάσης στο 4,1
ενω η απ
3,167%. Αποκλιμάκωση καταγράφεται
και στα 10ετή spr
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έ
Τον Ιούνιο, η Amber Cap
πάθησε
Ρωσια και Ιραν
ερχονται εΥΥυτερα
μεσω κασπιας και
υντη στο
ΤΕ, που ελέγχεται κατά 50%
σουν την οικονομια να ανακάμ ψει μετά α
χώρά πράγματοποιησε εκκαθαριση
των τQαπεζών της μετά την εφαQμογή
των προγ!αμμάτων, αλλά πα!αμέλησε
τις επιχει!ήσεις, αναφέρει το Reuters, σε
σιο. Ομως, παρά το γεγονός ότι το 92%
αν την Χινη
ση, η πρόταση απορρίφθηκε. Πρόκειται
για μικρά δείγματα προόδου. Τον Ιούλι
οι μέτοχοι αντικατέστησαν πολλά μέλη
διακυβέρνηση είναι ένα από τα στοιχεία
που λείπουν από τη μεταρουθμιστική α
τζέντα της Ελλάδας. Μετά την διάσωση
των, τραπεζών το 2015, η κυβέρνηση επε
ι αμέρικανικές κυρώσεις που έχουν
διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΛΑ
κανόνες για να εξαλείψει τις
ΚΤΟΡΑ και τοποθέτησαν νέα.
πρόγραμμα.
νουν την πιθανότητα εμπορικής σύνδεσής τους διαμέσου των ποταμών Βόλγα
και Ντον χαι των θαλασσών της Κασπίχαχ
ερη προστασια των μΙΧρομε
υποχρεώθηκαν να διορίσουν έμπειρους
ρικής διακυβέρνησης θα βοχων %
χων και τα υψη
αςΜαττουσική Κριμαία ενδιαφέρεται να
ξεκινήσει εμπορικές σχέσεις το Ιράν, σύμ
φωνα με πηγές της ρωσικής περιοχης
Ως Λουδοβίκος 14ος ο Τραμπ: «Αν καθαιρεθώ θα
καταρρευσουν οι ανορε »
μετωπίζουν κυρώσεις από την Ουάσ
φώνησε με τις αρχές να δηλώσει ένοχο
κάτι που μπορείνα τον κ
Ο Μάικλ Κόεν
που κατηγορειται για
παραβίαση των νόμων περί χρηματοδότημπ δήλωσε πως οι αγο!ές θα «κατα!!ενσουν» αν καθαιρεθεί, στον απόηχο των
δηλώσεων του π!ώην δικηγόρου του που
στ!αφηκε εναντιον του
να συνεργαστεί με τον ΤΕΤΑΑ
εχουν οι επιχειρηματιες
ανακαηνΨη σε
α συ ητο τάφο στην
ιεραπετρα
γορές θα κατέρρεαν και πως ο καθένας
θα γινόταν πιο φτωχός», δήλωσε ο Τραμπ
απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε
1ον Ιούλιο σημειώνεται νέα βελτίωση των επιχε1Qηματικών προσδοκιών στη Βιομη
χανία, η οποία αυτόν τον μήνα ευθυγ!αμμίζεται με το σύνολο του δείκτη οικονομικ
από το τηλεοπτικό δίκτυο F
κλίματος Χαι τηνχαταναλωτικη εμπιστοσυνη όπουκαταγράφεται ανάκαμψη συμφω
να με το ΙΟΒΕ, «Η ολοκλη!ωση του Q1του προγράμματος προσα!μογης χωους εκπλή
ξεις χαι οι αποφάσεις για το μετα-μνημονιακό πλαίσιο εποπτείας συμβάλουν στη στα
θε00 ποιηση του οικονομικου πλαισιου και επιτρέπουν τη βελτι ση των προσδοκιων σε
τμήματα της οικονομιας» τονίζει το ΙΟΒΕ στην έQευνα οιχονομιχής συγκυQ1ας στο
ομέα της Βιομηχανίας για τον Ιούλιο του 2018, και προσθέτει πως «ακόμη και αν δεν
δημιουργείται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, και η έξοδος στις διεθνείς αγορές φαίνεται
πως θα γινεται με πολλές επιφυ α εις και περιορισμούς, οι αποφασεις αφενός για μειώ
ση της επιβάρυνσης από την εΕυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, αφετέρου η δέσμευση της
οικονομικής πολιτικής εντός ενός αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου, μειώνουν τους χ
Δεν ξέρω πως μπορει να καθαιρεθεί
κάποιος που κάνει σούπερ δουλειά
θαλαμο
όπου μεταξύ άλλων πεQ1ειχε μια λαQ αχα
με πολύ καλά σωζόμενο σκελετό ενηλικου
ατόμου σε συνεσταλμένη στάση, καθώς
και αγγεία σε άQ1στη κατάσταση διατή,
Qησης, ανασκαφτηκαν στην πεQ1οχη της
Ιέράπετ!ας από την Εφ0Q εια AQχαιοτη
Ο κλοιός σφιγγει γυρω από τον Αμερι
κανό πρόεδρο αφότου ο πρώην δικηγόρος
του Μάικλ Κόεν κατέθεσε στο δικαστήριο
ότι εξαγοράσε. Επειτα από αίτημα τ
Ντόναλντ Τραμπ τη σιώπη δυο γυν αικων
που φέρεται να ήταν ερωμένες του Τρα
μπ, «προκειμένου να επηρεάσει το αποτ
υγκεκριμένα, σύμφωνα
λεσμα των εκλογών» για την προεδρία
δύνους εκτροχιασμού της οικονομίας»
Επιπλέον, παράγοντες με θετική επίδραση κατά τους προηγούμενους μή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα