Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 24.08.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6105
Οι συνέπειες για τα ελληνικά ομόλογα και τις εξαγωγές
llaQάπλευρές απώλειες για Ελλάδα από την Τουρκία
Ποια είναι τα πρόστιμα αι σε ποια επίπεδα υμαίνονται
Βήμα βήμα ή )1001x001«μειωσης πρόστιμου στηνυνασφαλιστη νασιά
Το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα που πρέπει να
κανουν εταιρειες που απασχο ουν ανασφα ιστους
εφόσον μετά από έλεγχο καταγράφουν ως παραβάτες
Ποια είναι τα πρόστιμα και σε ποια επίπεδα χουαίνονται οι εκπτώσεις αν γινουν προσλήψεις.
Φωτίου:
υοιχημενους της
ουσης το υπέρπλεόνασμα
Για αχραία πόλωση κατηγο!η
Εξαιρετικά σύντομες διαδιχασίες για την επιβολή, επίδοση
χαι πληρωμη των ποοστίμων που, χωρίς πρόσληψη παραμένουν στα 10.500 ευρώ, προβλέπει υπουργική απόφαση που
οημοσιοποιηθηκ
σε την αντιπολίτευση η αναπ.
ληQώτ!ια υπου07ός Er?ασίας
Θεανώ Φωτίου μετά την έξοδο
ε σε ΦΕΚ.
της χω ας απο τα μνημονια
Εκδόθηκαν τα Ποοεδοκά
Διατάγματα για τις Μαρίνες
Αλίμου αι Χίου
Σύμφωνα με αυτή, όσοι εργοδότες- επιχειρηματίες διαπιστώνεται μετά από ελέγχους του ΣΕΠΕ ή καί του ΕΟΚΑ, ότι
Δεν θα αναφε
είπε ο κ. Μητσοτάκης και δεν
ενους, μπορουν εντος
ιστικά η υπου07ός τονίζοντας
ασφυκτιχου χρονοοιαγραμματος
οτι η αντιπολίτευτικη
βγήκε και υπόσχεται αορίστως
χί001ς να μπ00ει να υλοποιησει
Όπως επεσήμανε η κυβέοηση
μπιοει να τα καταφερει και
αναφέρθηκε στην επόμενη
μέρα, λέγοντας ότι "η κυβέρν
ηση πλέον θα έχει πεQ1σσότερη
Σημαντική εξέλιξη θεωρούν στο ΤΑΙΠΕΔ την έκδοση των Προεδρίχών Διαταγμάτων (Π.Δ.) έγκρισης χωροθέτησης των μαρινών Αλίμου και Χίου χαθώς αφορούν ευρύτερα την χωροθέτ
ηση, αδειοδότηση και ανάπτυξη μαρινών στην Ελλάδα.
Η διαδικασία που ακολουθήθηχ
σπεύδον το Υπουργείο Τουρισμού, για την έκδοση των Π.Δ. για
τις μαρίνες Αλίμου και Χίου, αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του
νέου νομικού πλαισίου έγκρισης χωροθέτησης μαρινάη, 5 χρόνια μετά από την τροοποίηση του Ν.2160/93 περί τουριστιχών
λιμένων , και θα αποτελέσει υπόδειγμα για τη χοροθέτηση μ
Έ07α €5 εκατ. στο Πέριστέρι
με XQηματοοοτηση της
Πέριφέρειας Αττικής
ιςουμε
ό το ΤΑΙΠΕΔ, με ε
Σημειώνοντας τα οφέλη της
ΈΟγα οδοποιίας και ανάπλασης.
Ανδρέας Παχατουρίδης
πεγραμαν προγραμματική
σύμβαση για τη συντήρηση
του βασικού οδικού δικτύου
του δήμου, προϋπολογισμού
της κυβέρνησης, σημείωσε πως
υοιων ευρώ στον δ
πλεόνασμα και
ποίων, είναι υπό
έγκρισης χωροθέτησης των μαρινών
ς μαρινών,
η αδειοδότηση των ο
Περιστερίου, προχωρούν με
χρηματοδότηση της Περιοένου
ους πιο χτυπημένους
της κρίσης -αυτό θα το δούμε
Αλίμου και Χίου είναι τα πρώτα που εχδίδονται, σηματοδοτώντας έτσι την ολοχληρωμένη (τεχνικά χαι νομΙΧά) διαδι
o 2018
να καταστεί λειτουογικότερο για ένα μεγάλο έργο οδοτο οδικό δίκτυο και να απο- ποιίας με παρεμβάσεις σε
ου χαι των τεσσαρων
θέτησης μαρινών στην Ελλάδα και
ειδικότερα για
χαι αυτ
πρώτη ελευθερία τον, κυβε!νή
μνημονίων. Επιπλέον δεν χρειάζεται να κάνεις επιπρόσθετες
νες, οι
και αναμενετ
ÉTOUS
01 pe
ρειάρχης Αττικής, Ρένα έργα, οδοστρωσία, ασφαλτιΔούρου και ο
έχουμε δεσμευθεί".
δήμαρχος κές κ.ά.