Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
(1974-19
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'El oinovou ία
poneuw dnoom adva
Οι γόβες του έξευτελισμου
για το άνδοικό φύλο!
κό αχίου01aw μνημονίων καί ric 0ptauBeutiKES
Παϊκτες τηλεπαγνιδών τοέχουν έχατοστάρι» μέ γυναικεία ντοδήματα
Ενα υπέροχο rrtώμα ΟΟτόσο
et iv ή éφημερίδα Herald Tribune είχε δημοσ'ε00ουν στην δοκιμοη"
pr0δικό-Εκλογή" (Te0x0ς 62 Δεκέυβος 1950,
nia mrtvenirtinti n 2uyory ίας@v uttri
ouuevog gvoc τεράστιος κρυστάλλινος πολυντρικού φαρσερ ήταν vd με0a τους φίλους
doive, κοντά στον noaueha10. Την dAAr1 μέρα
m e @ YeaoGo ε μέ μα Του φάροο.
Ήάπόλυτη χρεοκοπία
To rABBATO 25.011 ΜΕ ΤΗΝ KDTIA
θα ξεχασουμε
0. TO RATU Kai στα Χ owria uuptop
Χριστίδη. _ .
ταστικό διάγγελμα πρός τόν έλληνικό λαό AOμένο μέ φόντο τό Baed. ΤΟΧΕντρικό ΑΑμάν της
τής Έλληνικής Δημοκρατίας
ιδιώτες χρηματοδοτούν αστυνομικό τμήμα
ταλικό τμήμα του, nou λέγεται
Απών ό Τσίπρας
παο(ον ό Μητσοτάκης
όσεων και της μειω.
ΠΕΝΝΙΕΣ
λονο dvofonuotto. mvevrediet [email protected]ηρευ60e i v titiws; d ci ni
pitce",
mmi 96ivonn"Ελλην. ;
Αξίζει να διαβάσετε
«Το ΛΟΥΝ νητ QL11
Ταινιες, ώς μάθημα στις δημόσιες ύπήρεσίες
op 008 olan mine
otoudpo TOO O Twoim wai
5a.anola bo' drrolieay
Aniorog άπό τούς elkahtVE