Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τώρα!

24

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΝΕΑΡΟ ΑΦΓΑΝΟ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4920/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Θ. ΠΑΣΣΑ, ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 60 ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θαρραλέος
µέχρι
το τέλος!

Στα «µαύρα»
το Κοµπηγάδι
ΘΡΗΝΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΟΣ
ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ ΕΛΜΙΝΑΣ
ΣΕΛ. 3

Απειλούσε να
αυτοπυρποληθεί
ΣΕΛ. 3

Ο Αµβρόσιος
αφόρισε
τον Βερύκιο
ΣΕΛ. 7

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΕΛ. 9

ΠΩΣ Θ’ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 22 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Πάτρα: Το στοίχηµα
της επόµενης µέρας
n «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ»
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
n ΟΙ 16 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ελλείψεις
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 10

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΣΕΛ. 2

«Κλείδωσαν» τα
κριτήρια για το
επίδοµα ενοικίου
ΣΕΛ. 7

Η FOOTBALL LEAGUE
ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ
∆ΥΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ ΜΟ Σ

Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:

Ξεκαθαρίζει
η άνοδος...
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Ώρα για
δουλειά
στο Πήλιο
ΣΕΛ. 19-25